04 maj 2018 13:58

04 maj 2018 15:26

(M) vill satsa på fler kameror

SKÖVDE: Moderaterna har ett nytt trygghetspolitiskt program

En ökad trygghet ska uppnås med mer kameraövervakning och en säkrare stadsmiljö. Det menar Moderaterna i sitt nya trygghetspolitiska program som tagits fram inför valet.

Inför årets val har Moderaterna tagit fram ett fördjupat trygghetspolitiskt program med förslag om vilka åtgärder man vill göra i Skövde.

Vill ha fler kameror

En av punkterna i det nya programmet innefattar att man vill inventera och skräddarsy lösningar för trygghetssituationen på Skövdes skolor förklarar Moderaternas gruppledare Anders G Johansson.

– Som en generell åtgärd vill vi införa en kamerabevakning över skolområdena. Vi ska upprätthålla den trygga miljön och vi vet att skolor i Skövde emellanåt har besök av personer som inte har någon anledning att vara där. Vi vill också göra det mindre lockande att ägna sig åt skadegörelse.

– Vi vill också göra en samverkan med polisen där vi vill genomföra genomsökningar av våra gymnasieskolor med narkotikahundar för att säkerställa att skolan är en drogfri miljö, tillägger Johansson.

Attraktivare stad

Moderaterna vill även fullfölja den tidigare satsningen gällande nya övervakningskameror på Hertig Johans torg, S:t Sigfrids gata, Långgatan samt i Södra Ryds centrum.

– Vi har sagt att det ska vara ett treårigt försök och om det faller väl ut så vill vi gå vidare med att göra Skövde tryggt med fler bevakningskameror.

Man vill också att trygghetsmiljön ska tas mer i beaktning vid nybyggnationer i Skövde kommun än vad det görs i nuläget.

– Det är bättre att tänka till på förhand och göra rätt från början, än att försöka justera något som blivit fel, konstaterar Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) menar att de olika förslagen i programmet är en del i att förbättra hela Skövde.

– Det här är en del av en pusselbit att bygga ett attraktivt Skövde. Ska vi klara framtida utmaningar vill det till att vi skapar en attraktiv plats för att kunna locka fler som vill läsa här, bo här och jobba här. Då är den här aspekten jätteviktig för att klara helhetsbilden.

Inför årets val har Moderaterna tagit fram ett fördjupat trygghetspolitiskt program med förslag om vilka åtgärder man vill göra i Skövde.

Vill ha fler kameror

En av punkterna i det nya programmet innefattar att man vill inventera och skräddarsy lösningar för trygghetssituationen på Skövdes skolor förklarar Moderaternas gruppledare Anders G Johansson.

– Som en generell åtgärd vill vi införa en kamerabevakning över skolområdena. Vi ska upprätthålla den trygga miljön och vi vet att skolor i Skövde emellanåt har besök av personer som inte har någon anledning att vara där. Vi vill också göra det mindre lockande att ägna sig åt skadegörelse.

– Vi vill också göra en samverkan med polisen där vi vill genomföra genomsökningar av våra gymnasieskolor med narkotikahundar för att säkerställa att skolan är en drogfri miljö, tillägger Johansson.

Attraktivare stad

Moderaterna vill även fullfölja den tidigare satsningen gällande nya övervakningskameror på Hertig Johans torg, S:t Sigfrids gata, Långgatan samt i Södra Ryds centrum.

– Vi har sagt att det ska vara ett treårigt försök och om det faller väl ut så vill vi gå vidare med att göra Skövde tryggt med fler bevakningskameror.

Man vill också att trygghetsmiljön ska tas mer i beaktning vid nybyggnationer i Skövde kommun än vad det görs i nuläget.

– Det är bättre att tänka till på förhand och göra rätt från början, än att försöka justera något som blivit fel, konstaterar Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) menar att de olika förslagen i programmet är en del i att förbättra hela Skövde.

– Det här är en del av en pusselbit att bygga ett attraktivt Skövde. Ska vi klara framtida utmaningar vill det till att vi skapar en attraktiv plats för att kunna locka fler som vill läsa här, bo här och jobba här. Då är den här aspekten jätteviktig för att klara helhetsbilden.

  • Joacim F Kaiberger