15 maj 2018 21:22

15 maj 2018 21:22

Alliansplan för ökad tillväxt i Skövde

SKÖVDE: Allianspartierna presenterade budgetförslag

När politikerna i Allians för Skövde presenterar sitt budgetförslag för nästa mandatperiod är det främst vård, skola och omsorg man siktar in sig på. Bland annat vill man investera 230 miljoner kronor för lokaler inom vård- och omsorg, Ekedal äldrecentrum byggs ut med 80 nya platser.

Skövde växer i rask takt och det innebär att stora investeringar måste göras i kommunen. Under tisdagen presenterade Katarina Jonsson (M) Ulrika Johansson (C) Ulla-Britt Hagström (L) och Marianne Gustavsson (KD) från allianspartierna i Skövde sitt budgetförslag för 2019-2021.

Befolkningsutvecklingen gör att barn och äldre på sikt utgör en majoritet i förhållande till de som är i arbetsför ålder. Oförändrad skatt gör plånboksfrågan viktig och nyckeln till att skapa större skatteinkomster i Skövde är tillväxt.

– Näringslivet är en väldigt viktig medspelare som vi lyssnar på. Man lyfter fram platsens attraktivitet, infrastruktur och kompetensförsörjningen. De nya och bevarade arbetstillfällena ger friska intäkterna till den offentliga sektorn, säger Katarina Jonsson.

– Gruppen med äldre och yngre ökar och det är en utmaning att säkra framtida välfärd, redan i dag lägger vi nästan åtta av tio skattekronor på vård, skola och omsorg.

Satsningen på att utöka Ekedal äldrecentrum med 80 nya platser, samt tre nya gruppbostäder kommer kosta 230 miljoner kronor. Men det är inte bara äldrevård som prioriteras i budgetförslaget. Antalet barn och unga i skolåldern ökar och därför får barn- och utbildningsnämnden 21, 5 miljoner. En riktad prioritering på 10 miljoner ska ge en likvärdig skola. Fyra nya förskolor ska byggas, närmast i Trädgårdsstaden som växer snabbt.

Skövde som attraktiv centralortort i Skaraborg är en viktig del, menar allianspolitikerna. Flera delar ingår i den palett som ska ge skjuts åt inflyttningen, och därmed skatteintäkterna. En fördubblad högskola, bra skolkvalitet och attraktiv stadskärna är några pusselbitar. Ett nytt kulturhustorg för 25 miljoner kronor ska förbättra centrums dragningskraft.

– Det blir Skövdebornas nya finrum med en bra puls, menar Jonsson.

Skövde växer i rask takt och det innebär att stora investeringar måste göras i kommunen. Under tisdagen presenterade Katarina Jonsson (M) Ulrika Johansson (C) Ulla-Britt Hagström (L) och Marianne Gustavsson (KD) från allianspartierna i Skövde sitt budgetförslag för 2019-2021.

Befolkningsutvecklingen gör att barn och äldre på sikt utgör en majoritet i förhållande till de som är i arbetsför ålder. Oförändrad skatt gör plånboksfrågan viktig och nyckeln till att skapa större skatteinkomster i Skövde är tillväxt.

– Näringslivet är en väldigt viktig medspelare som vi lyssnar på. Man lyfter fram platsens attraktivitet, infrastruktur och kompetensförsörjningen. De nya och bevarade arbetstillfällena ger friska intäkterna till den offentliga sektorn, säger Katarina Jonsson.

– Gruppen med äldre och yngre ökar och det är en utmaning att säkra framtida välfärd, redan i dag lägger vi nästan åtta av tio skattekronor på vård, skola och omsorg.

Satsningen på att utöka Ekedal äldrecentrum med 80 nya platser, samt tre nya gruppbostäder kommer kosta 230 miljoner kronor. Men det är inte bara äldrevård som prioriteras i budgetförslaget. Antalet barn och unga i skolåldern ökar och därför får barn- och utbildningsnämnden 21, 5 miljoner. En riktad prioritering på 10 miljoner ska ge en likvärdig skola. Fyra nya förskolor ska byggas, närmast i Trädgårdsstaden som växer snabbt.

Skövde som attraktiv centralortort i Skaraborg är en viktig del, menar allianspolitikerna. Flera delar ingår i den palett som ska ge skjuts åt inflyttningen, och därmed skatteintäkterna. En fördubblad högskola, bra skolkvalitet och attraktiv stadskärna är några pusselbitar. Ett nytt kulturhustorg för 25 miljoner kronor ska förbättra centrums dragningskraft.

– Det blir Skövdebornas nya finrum med en bra puls, menar Jonsson.