16 maj 2018 10:01

16 maj 2018 10:01

Delbetalning ska utredas

TANDVÅRD

Regionstyrelsen vill bifalla Vänsterpartiets motion om att utreda hanteringen för räntefria delbetalningar av tandvård i Västra Götaland. När partiet skrev motionen fanns det en möjlighet att delbetala sin tandvärd under en längre tid men till 8 procent i ränta om en överenskommelse nås med folktandvärden.

Tandvårdsstyrelsen föreslår att motionen avslås, och menar att subventionen som föreslås rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet.

Regionstyrelsen vill bifalla Vänsterpartiets motion om att utreda hanteringen för räntefria delbetalningar av tandvård i Västra Götaland. När partiet skrev motionen fanns det en möjlighet att delbetala sin tandvärd under en längre tid men till 8 procent i ränta om en överenskommelse nås med folktandvärden.

Tandvårdsstyrelsen föreslår att motionen avslås, och menar att subventionen som föreslås rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet.