16 maj 2018 14:36

16 maj 2018 14:36

Inget parkeringsgarage i kvarteret Diana

SKÖVDE: Extrema markförhållanden sätter stopp

Det blir inga allmänna parkeringsplatser som planerat vid Skeppsvikens kommande byggnation i kvarteret Diana. Extrema markförhållanden omöjliggör planerna på ett parkeringsgarage i två plan.
– Nu får vi titta på andra platser i stället, säger Katarina Jonsson (m).

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände under onsdagen att Skeppsviken Fastighets AB får förnyad markreservation för kvarteret Diana. Avtalet gäller nu till den 31 december i år med tilläggsavtalet att exploateringen nu inte längre omfattar 150 allmänna parkeringsplatser i ett garage om två plan.

När tävlingen om markanvisningen var avslutad, där även NWT AB och Riksbyggen deltog, fanns det frågetecken för hur parkeringsbehovet skulle lösas. Nu har en oberoende konsult utrett markförhållandena i kvarteret och prognosen för en byggnad med parkeringsgarage i två plan, där man måste påla djupt och sänka grundvattennivån med 3,5 till 5 meter, är dyster.

En sådan åtgärd riskerar att sänka grundvattennivån kraftigt även för närliggande byggnader i området, vilket kan leda till allvarliga skador för de byggnader som inte är stödpålade.

Både Skeppsviken och Skövde kommun anser att detta är allt för riskabelt och orimligt kostsamt, vilket nu leder till att byggnationen i stället kommer att omfatta ett garage i ett plan som täcker bostädernas behov.

– Vi var medvetna om att förhållandena vid kvarteret Diana var svåra och nu har det visat sig att de var extrema för den här typen av byggnation. De andra förslagen hade inte heller löst denna frågan utan nu får vi i stället titta på andra platser för att lösa behovet av parkeringsplatser, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände under onsdagen att Skeppsviken Fastighets AB får förnyad markreservation för kvarteret Diana. Avtalet gäller nu till den 31 december i år med tilläggsavtalet att exploateringen nu inte längre omfattar 150 allmänna parkeringsplatser i ett garage om två plan.

När tävlingen om markanvisningen var avslutad, där även NWT AB och Riksbyggen deltog, fanns det frågetecken för hur parkeringsbehovet skulle lösas. Nu har en oberoende konsult utrett markförhållandena i kvarteret och prognosen för en byggnad med parkeringsgarage i två plan, där man måste påla djupt och sänka grundvattennivån med 3,5 till 5 meter, är dyster.

En sådan åtgärd riskerar att sänka grundvattennivån kraftigt även för närliggande byggnader i området, vilket kan leda till allvarliga skador för de byggnader som inte är stödpålade.

Både Skeppsviken och Skövde kommun anser att detta är allt för riskabelt och orimligt kostsamt, vilket nu leder till att byggnationen i stället kommer att omfatta ett garage i ett plan som täcker bostädernas behov.

– Vi var medvetna om att förhållandena vid kvarteret Diana var svåra och nu har det visat sig att de var extrema för den här typen av byggnation. De andra förslagen hade inte heller löst denna frågan utan nu får vi i stället titta på andra platser för att lösa behovet av parkeringsplatser, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.