16 maj 2018 11:17

16 maj 2018 11:17

Kommunen köper och river gamla Markuskyrkan

SKÖVDE: Avtal klart med Skövde församling

Skövde kommun har upprättat avtal med Skövde församling om att förvärva fastigheten Växthuset 20 i Lunden för 500 000 kronor.

Fastigheten innehåller i dag den tidigare Markuskyrkan som togs ur bruk i slutet av februari tidigare i år, då den sista gudstjänsten hölls i byggnaden.

Den gamla kyrkobyggnaden är i dåligt skick och som SLA tidigare skrivit om har Skövde församlings kyrkoråd bedömt att renoveringskostnaden är för hög och att kyrkan därför ska avvecklas och säljas.

Rivning

En oberoende värderingsman har bedömt att fastighetens värde ligger kring 4 miljoner kronor. Bedömningen är dock att en renovering av kyrkobyggnaden skulle kosta mellan 10-15 miljoner.

Att riva byggnaden kostar cirka 700 000 kronor.

Tomtmarken som till ytan mäter 1 528 kvadratmeter bedöms vara värd cirka 1 miljon med hänsyn till byggrätten i detaljplanen och närheten till parkeringsplatser.

I avtalet med Skövde församling har kommunen åtagit sig att riva byggnaden och köpeskillingen har efter förhandling satts till 500 000 kronor

– Det är en tomt med central placering i Lunden som kommunen kan få stor nytta av i framtiden och som kan bli viktig i den fortsatta utvecklingen av Lunden som stadsdel, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Konstverk

Innan den tidigare kyrkan rivs ska kyrkfönster, som betraktas som konstverk, och kyrkklockor avlägsnas från byggnaden. Dessa ingår inte i fastighetsköpet utan ska tas om hand av församlingen.

Skövde kommun får enligt avtalet tillträde till fastigheten den 31 augusti i år.

Fastigheten innehåller i dag den tidigare Markuskyrkan som togs ur bruk i slutet av februari tidigare i år, då den sista gudstjänsten hölls i byggnaden.

Den gamla kyrkobyggnaden är i dåligt skick och som SLA tidigare skrivit om har Skövde församlings kyrkoråd bedömt att renoveringskostnaden är för hög och att kyrkan därför ska avvecklas och säljas.

Rivning

En oberoende värderingsman har bedömt att fastighetens värde ligger kring 4 miljoner kronor. Bedömningen är dock att en renovering av kyrkobyggnaden skulle kosta mellan 10-15 miljoner.

Att riva byggnaden kostar cirka 700 000 kronor.

Tomtmarken som till ytan mäter 1 528 kvadratmeter bedöms vara värd cirka 1 miljon med hänsyn till byggrätten i detaljplanen och närheten till parkeringsplatser.

I avtalet med Skövde församling har kommunen åtagit sig att riva byggnaden och köpeskillingen har efter förhandling satts till 500 000 kronor

– Det är en tomt med central placering i Lunden som kommunen kan få stor nytta av i framtiden och som kan bli viktig i den fortsatta utvecklingen av Lunden som stadsdel, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Konstverk

Innan den tidigare kyrkan rivs ska kyrkfönster, som betraktas som konstverk, och kyrkklockor avlägsnas från byggnaden. Dessa ingår inte i fastighetsköpet utan ska tas om hand av församlingen.

Skövde kommun får enligt avtalet tillträde till fastigheten den 31 augusti i år.