17 maj 2018 15:23

17 maj 2018 16:14

Här vill Cejn bygga höglager

SKÖVDE

Industri- och tillverkningsföretaget Cejn AB vill expandera och uppföra ett nytt lager på sin nuvarande fastighet Ventilen 2 på Hasslums industriområde.

Det framgår av planförslaget till ny detaljplan för Ventilen 2 som nu går ut på samråd.

Det familjeägda företaget med över 300 anställda i Skövde vill bygga en 3 200 kvadratmeter stor ny lagerbyggnad för att kunna renodla logistiken och möjliggöra framtida expansion.

I förslaget placeras den stora lagerbyggnaden i områdets norra del mot Kylarvägen, och får in invändig höjd på 14 meter för att kunna fungera som höglager. Nuvarande detaljplan för området tillåter endast byggnader med maximalt åtta meters byggnadshöjd.

Cejn, som är specialiserade på snabbkopplingar, har i dag lagerverksamhet på båda sidor om Hasslumsvägen, i byggnaderna inom Ventilen 2 men även på andra på Cylindern 1.

– Det är oerhört positivt att ett sådant stort och lokalt tillverkningsföretag vill fortsätta att växa och utveckla sin verksamhet i Skövde, kommenterar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det framgår av planförslaget till ny detaljplan för Ventilen 2 som nu går ut på samråd.

Det familjeägda företaget med över 300 anställda i Skövde vill bygga en 3 200 kvadratmeter stor ny lagerbyggnad för att kunna renodla logistiken och möjliggöra framtida expansion.

I förslaget placeras den stora lagerbyggnaden i områdets norra del mot Kylarvägen, och får in invändig höjd på 14 meter för att kunna fungera som höglager. Nuvarande detaljplan för området tillåter endast byggnader med maximalt åtta meters byggnadshöjd.

Cejn, som är specialiserade på snabbkopplingar, har i dag lagerverksamhet på båda sidor om Hasslumsvägen, i byggnaderna inom Ventilen 2 men även på andra på Cylindern 1.

– Det är oerhört positivt att ett sådant stort och lokalt tillverkningsföretag vill fortsätta att växa och utveckla sin verksamhet i Skövde, kommenterar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.