17 maj 2018 11:51

17 maj 2018 11:53

Skanska får ny kritik för Billingsryd

SKÖVDE

Föreningen Svenskt landskapsskydd fortsätter att gå hårt åt Skanskas anläggning vid Billingsryds stenbrott.
Nu kritiserar man de säkerhetshöjande åtgärder som företaget ska ha gjort.

Svenskt landskapsskydd har tidigare kritiserat hur Skanska har skött den efterbehandlingsplan som finns för Billingsrydstäkten.

Efter det ålades Skanska av Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, att vidta vissa åtgärder kring bristande stängsling, skyltning och gränsmarkering. Dessa åtgärder skulle vara utförda senast 30 april.

Enligt Svenskt landskapsskydd har Skanska av Mös fått förlängd tid för åtgärdsarbetet i den norra delen av täkten. Men i övriga delar, som skulle vara åtgärdade, menar föreningen att åtgärderna långt ifrån är färdiga.

Därför har man nu skickat en ny klagan till Mös med bilder på brister och missade åtgärder.

”Vi anser att denna underlåtenhet att vidta relevanta åtgärder är anmärkningsvärd och visar att inget ansvar tas, eller har tagits, på väldigt många år när det gäller säkerheten runt stenbrottet” skriver man i klagan.

Svenskt landskapsskydd har tidigare kritiserat hur Skanska har skött den efterbehandlingsplan som finns för Billingsrydstäkten.

Efter det ålades Skanska av Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, att vidta vissa åtgärder kring bristande stängsling, skyltning och gränsmarkering. Dessa åtgärder skulle vara utförda senast 30 april.

Enligt Svenskt landskapsskydd har Skanska av Mös fått förlängd tid för åtgärdsarbetet i den norra delen av täkten. Men i övriga delar, som skulle vara åtgärdade, menar föreningen att åtgärderna långt ifrån är färdiga.

Därför har man nu skickat en ny klagan till Mös med bilder på brister och missade åtgärder.

”Vi anser att denna underlåtenhet att vidta relevanta åtgärder är anmärkningsvärd och visar att inget ansvar tas, eller har tagits, på väldigt många år när det gäller säkerheten runt stenbrottet” skriver man i klagan.