13 jun 2018 06:00

13 jun 2018 06:00

Öppet för besök

SKÖVDE: Helénsstugan visas i sommar

Under sommaren kommer Skövdes äldsta trähus att hållas öppen för visningar. Helénsstugan är ett bostadshus från tidigt 1700-tal.

Helénsstugan är, förutom kyrkan vid torget, den enda byggnad som finns bevarad efter stadsbranden 1759.

Branden lade i princip hela staden i aska, men bostadshuset som står i kanten av Helénsparken, låg på betryggande avstånd från branden och klarade sig.

Från 1760-talet och framåt var huset i samma familjs ägo. Huset är uppkallat efter den sista ägaren Lotta Helén som dog 1916, senare köpte Skövde kommun in huset. Sedan 1979 är huset förklarat som byggnadsminne.

Efter stadsbranden ritades en helt ny stadskarta med rutnätiga gator upp. Stugans placering i parken följer det gamla medeltida gatusträckningen och ligger därför snett mot den senare stadskartan.

Huset fungerar även som museum och består av storstuga samt kammare. Helénsstugan är möblerad med inredning från 1800-talet.

Under sommaren finns möjlighet att besöka bostadshuset som hålls öppet på fredagar.

Helénsstugan är, förutom kyrkan vid torget, den enda byggnad som finns bevarad efter stadsbranden 1759.

Branden lade i princip hela staden i aska, men bostadshuset som står i kanten av Helénsparken, låg på betryggande avstånd från branden och klarade sig.

Från 1760-talet och framåt var huset i samma familjs ägo. Huset är uppkallat efter den sista ägaren Lotta Helén som dog 1916, senare köpte Skövde kommun in huset. Sedan 1979 är huset förklarat som byggnadsminne.

Efter stadsbranden ritades en helt ny stadskarta med rutnätiga gator upp. Stugans placering i parken följer det gamla medeltida gatusträckningen och ligger därför snett mot den senare stadskartan.

Huset fungerar även som museum och består av storstuga samt kammare. Helénsstugan är möblerad med inredning från 1800-talet.

Under sommaren finns möjlighet att besöka bostadshuset som hålls öppet på fredagar.