14 jun 2018 06:00

14 jun 2018 06:00

HiS storsatsar i Almedalen

SKÖVDE: Högskolan vill berätta om forskning

Högskolan i Skövde kommer finnas på plats i Visby under Almedalsveckan 2018. Framförallt för att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare.

Satsningen som Högskolan i Skövdes gör under årets Almedalsvecka är den största hittills. Högskolan arrangerar fyra egna seminarier inom ramen för den Västsvenska Arenan där den är medlem. Dessutom är tre av Högskolans forskare engagerade som experter vid andra aktörers seminarier.

– Vårt syfte med att vara i Almedalen är att berätta om våra forskningsresultat och vårt arbete för politiker och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt beslutsfattande, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Alla seminarierna handlar på olika sätt om digitalisering kopplad till social eller ekonomisk hållbarhet.

– Vi arbetar sedan ett och halvt ett år tillbaka med ett samlande tema som fungerar som en brygga mellan Högskolan olika delar. Vi kallar temat ”digitalisering för hållbar utveckling och det är naturligt att de seminarier som vi arrangerar i Almedalen har en koppling till temat, förklarar Lars Niklasson.

Satsningen som Högskolan i Skövdes gör under årets Almedalsvecka är den största hittills. Högskolan arrangerar fyra egna seminarier inom ramen för den Västsvenska Arenan där den är medlem. Dessutom är tre av Högskolans forskare engagerade som experter vid andra aktörers seminarier.

– Vårt syfte med att vara i Almedalen är att berätta om våra forskningsresultat och vårt arbete för politiker och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt beslutsfattande, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Alla seminarierna handlar på olika sätt om digitalisering kopplad till social eller ekonomisk hållbarhet.

– Vi arbetar sedan ett och halvt ett år tillbaka med ett samlande tema som fungerar som en brygga mellan Högskolan olika delar. Vi kallar temat ”digitalisering för hållbar utveckling och det är naturligt att de seminarier som vi arrangerar i Almedalen har en koppling till temat, förklarar Lars Niklasson.