14 jun 2018 15:54

14 jun 2018 15:54

Ledamot bor inte i Skövde

VALBARHETSHINDER

Länsstyrelsen har vid en kontroll av valbarheten i Skövde kommun konstaterar att en ledamot i kommunfullmäktige inte är valbar.

Det handlar om en ersättare från Liberalerna som har rösträtt men som inte är folkbokförd i valområdet, vilket man måste vara för att vara valbar.

Enligt kommunallagens fjärde kapitel 8 § så upphör uppdraget genast när en företroendevald inte längre är valbar.

Länsstyrelsen har vid en kontroll av valbarheten i Skövde kommun konstaterar att en ledamot i kommunfullmäktige inte är valbar.

Det handlar om en ersättare från Liberalerna som har rösträtt men som inte är folkbokförd i valområdet, vilket man måste vara för att vara valbar.

Enligt kommunallagens fjärde kapitel 8 § så upphör uppdraget genast när en företroendevald inte längre är valbar.