05 jul 2018 13:04

05 jul 2018 13:04

Oro för indragna p-planer

SKÖVDE: Brev till kommunen

Skövde kommun får kritik för att man inte längre har som krav att bygga 150 allmänna parkeringsplatser i kvarteret Diana i centrala Skövde. Fastighetsägaren i huset intill menar att verksamheterna i huset inte kan drivas vidare utan parkeringsmöjligheter.

Planerna på att bygga parkeringshus i kvarteret Diana kom på skam efter att man konstaterat att det skulle krävas omfattande och kostsam pålning för att bygga. Därför har kommunen dragit tillbaka sitt krav om de 150 parkeringsplatserna.

NWT-gruppen AB som äger fastigheten närmast kvarteret Diana skriver nu till kommunstyrelsen att de ser med oro på de ändrade planerna. Den menar att om parkeringsplatserna försvinner kan inte hyresgästerna i huset fortsätta bedriva sin verksamhet. ”Vi förväntar oss att kommunen kvarstår med sitt krav på 150 allmänna parkeringsplatser inom kvarteret Diana”, skriver vd Mats Muregård till kommunen och konstaterar att det är anmärkningsvärt att man förändrar villkoren så kraftigt.

Planerna på att bygga parkeringshus i kvarteret Diana kom på skam efter att man konstaterat att det skulle krävas omfattande och kostsam pålning för att bygga. Därför har kommunen dragit tillbaka sitt krav om de 150 parkeringsplatserna.

NWT-gruppen AB som äger fastigheten närmast kvarteret Diana skriver nu till kommunstyrelsen att de ser med oro på de ändrade planerna. Den menar att om parkeringsplatserna försvinner kan inte hyresgästerna i huset fortsätta bedriva sin verksamhet. ”Vi förväntar oss att kommunen kvarstår med sitt krav på 150 allmänna parkeringsplatser inom kvarteret Diana”, skriver vd Mats Muregård till kommunen och konstaterar att det är anmärkningsvärt att man förändrar villkoren så kraftigt.

  • Viktoria Pappila