10 jul 2018 16:38

10 jul 2018 16:38

"En enda lång torrperiod"

SKÖVDE: Gräsklippning nästan helt onödig nu

Gräset i parker och övrig parkmark är mer gult än grönt. ”Mycket ovanligt, bara en tredjedel av personalen som brukar sköta gräsklippningen ägnar sig åt det nu” säger Mari Nilsdotter, Skövde kommun.

Grönt gräs finns knappast någonstans i Skövde. Den extrema torkan gör att gräsmattorna är mer vassa och gula än gröna. Nu är de också så sönderbrända att Skövde kommun nästan inte ens behöver klippa dem.

En av tre behövs

– Nej, av alla de cirka 110 hektar gräs i parker och på övrig parkmark är det mycket som är väldigt torrt. Gräset växer bara på halvskuggiga platser och där det är riktigt fuktigt, säger Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör..

Normalt sett sköts huvuddelen av gräsytorna av tre enheter med stora, breda gräsklippare.

– De har rundor som tar cirka tio dagar att klippa beroende på hur mycket gräset växer. När en runda är klar, börjar man om igen. I sommar är allt annorlunda. Bara en av de tre enheterna behövs.

Läget är mycket ovanligt.

Aldrig upplevt

– Jag har aldrig upplevt att det varit så här torrt. Varje sommar brukar ju innehålla någon period med torka, men nu är ju hela sommaren en enda lång torrperiod. Vi hade trott på lite regn i måndags men det blev inget.

Det finns även andra enheter med mindre gräsklippare som också sköter kommunens gräsytor, men inte heller de kör för fullt.

Trots att det verkar som om torkan fortsätter är Nilsdotter inte orolig för växtligheten.

– Gräs och träd återhämtar sig snabbt, naturen är bra på det.

Gör annat

Men även om torkan mest är ett bekymmer finns det ändå något litet positivt.

– Personalen som annars mest klipper gräs får nu fullt upp med annat som vi annars inte hinner med – städning, rensning och liknande.

Grönt gräs finns knappast någonstans i Skövde. Den extrema torkan gör att gräsmattorna är mer vassa och gula än gröna. Nu är de också så sönderbrända att Skövde kommun nästan inte ens behöver klippa dem.

En av tre behövs

– Nej, av alla de cirka 110 hektar gräs i parker och på övrig parkmark är det mycket som är väldigt torrt. Gräset växer bara på halvskuggiga platser och där det är riktigt fuktigt, säger Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör..

Normalt sett sköts huvuddelen av gräsytorna av tre enheter med stora, breda gräsklippare.

– De har rundor som tar cirka tio dagar att klippa beroende på hur mycket gräset växer. När en runda är klar, börjar man om igen. I sommar är allt annorlunda. Bara en av de tre enheterna behövs.

Läget är mycket ovanligt.

Aldrig upplevt

– Jag har aldrig upplevt att det varit så här torrt. Varje sommar brukar ju innehålla någon period med torka, men nu är ju hela sommaren en enda lång torrperiod. Vi hade trott på lite regn i måndags men det blev inget.

Det finns även andra enheter med mindre gräsklippare som också sköter kommunens gräsytor, men inte heller de kör för fullt.

Trots att det verkar som om torkan fortsätter är Nilsdotter inte orolig för växtligheten.

– Gräs och träd återhämtar sig snabbt, naturen är bra på det.

Gör annat

Men även om torkan mest är ett bekymmer finns det ändå något litet positivt.

– Personalen som annars mest klipper gräs får nu fullt upp med annat som vi annars inte hinner med – städning, rensning och liknande.