11 jul 2018 11:04

11 jul 2018 11:04

Söker lokaler i Skövde

SKÖVDE: Migrationsverket: "Inga beslut fattade"

Förvaltningsenheten på Migrationsverket letar nya lokaler i Skövde när hyrestiden i Mariestad löper ut år 2020. Men i dagsläget är inga beslut fattade om någon flytt, enligt uppgifter från Migrationsverket.

Mariestads kommun har nåtts av uppgifter om att Migrationsverkets har planer att flytta verksamhet från Mariestad till Skövde, ett 20-tal tjänster berörs. Mariestads kommunen protesterar mot detta och vänder sig till regeringen med en begäran om att få träffa civilminister Ardalan Shekarabi och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Kommunen anser att om en flytt genomförs går det rakt emot regeringens uppdrag att utlokalisera startlig verksamhet till mindre orter.

”Att få höra om planerna på en flytt av 20 arbetstillfällen från orten, och ännu en statlig myndighet som centraliserar, via inofficiella vägar tycker vi är anmärkningsvärt. Vi efterlyser dialog och kommunikation med berörda parter” kommenterar Johan Abrahamsson (M), ordförande i kommunstyrelsen i Mariestad, i ett pressmeddelande.

Han säger också att ”frågan verkar ha drivits så långt inom Migrationsverket att den redan ligger för beslut hos myndighetens fastighetsavdelning”.

Migrationsverket har inte offentligt meddelat att man ska flytta verksamhet till Skövde. Men Mardin Baban. presskommunikatör vid myndigheten, uppger för SLA att förvaltningsenheten på Migrationsverket letar nya lokaler i Skövde när hyrestiden i Mariestad löper ut år 2020.

– Anledningen till varför Migrationsverket väljer att söka efter nya lokaler i Skövde är främst på grund av att det finns bättre förbindelser för sökande som besöker oss i ärenden till Skövde än till Mariestad. I dagsläget har dock inga beslut fattats om någon flytt.

Mariestads kommun har nåtts av uppgifter om att Migrationsverkets har planer att flytta verksamhet från Mariestad till Skövde, ett 20-tal tjänster berörs. Mariestads kommunen protesterar mot detta och vänder sig till regeringen med en begäran om att få träffa civilminister Ardalan Shekarabi och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Kommunen anser att om en flytt genomförs går det rakt emot regeringens uppdrag att utlokalisera startlig verksamhet till mindre orter.

”Att få höra om planerna på en flytt av 20 arbetstillfällen från orten, och ännu en statlig myndighet som centraliserar, via inofficiella vägar tycker vi är anmärkningsvärt. Vi efterlyser dialog och kommunikation med berörda parter” kommenterar Johan Abrahamsson (M), ordförande i kommunstyrelsen i Mariestad, i ett pressmeddelande.

Han säger också att ”frågan verkar ha drivits så långt inom Migrationsverket att den redan ligger för beslut hos myndighetens fastighetsavdelning”.

Migrationsverket har inte offentligt meddelat att man ska flytta verksamhet till Skövde. Men Mardin Baban. presskommunikatör vid myndigheten, uppger för SLA att förvaltningsenheten på Migrationsverket letar nya lokaler i Skövde när hyrestiden i Mariestad löper ut år 2020.

– Anledningen till varför Migrationsverket väljer att söka efter nya lokaler i Skövde är främst på grund av att det finns bättre förbindelser för sökande som besöker oss i ärenden till Skövde än till Mariestad. I dagsläget har dock inga beslut fattats om någon flytt.