10 aug 2018 10:52

10 aug 2018 10:52

Badvattnet i Skövde är bra

SKÖVDE

Samtliga badplatser i Skövde har tjänligt vatten. De senaste proverna togs den 6 augusti. Temperaturerna låg då mellan 19,9 och 23 grader.

De badplatser i Skövde där man har tagit prover är Barnbadet i Karstorpssjön, Sjötorpssjön, Långenbadet i Melldala, Meybobadet i Vristulven, Boulognersjön samt Stora badviken, Herrekvarn och Villeviken i Simsjön.

De senaste proverna togs den 6 augusti och samtliga är tjänliga, det vill säga högsta betyg. I Boulognersjön tas prover varje vecka och i övriga sjöar varannan vecka.

När man tar prover mäts även temperaturen som låg mellan 19,9 (Långenbadet) och 23 grader (Sjötorpssjön).

På hemsidan Badplatsen, som ligger på Havs- och vattenmyndighetens webb, publiceras alla provresultat.

De badplatser i Skövde där man har tagit prover är Barnbadet i Karstorpssjön, Sjötorpssjön, Långenbadet i Melldala, Meybobadet i Vristulven, Boulognersjön samt Stora badviken, Herrekvarn och Villeviken i Simsjön.

De senaste proverna togs den 6 augusti och samtliga är tjänliga, det vill säga högsta betyg. I Boulognersjön tas prover varje vecka och i övriga sjöar varannan vecka.

När man tar prover mäts även temperaturen som låg mellan 19,9 (Långenbadet) och 23 grader (Sjötorpssjön).

På hemsidan Badplatsen, som ligger på Havs- och vattenmyndighetens webb, publiceras alla provresultat.