12 sep 2018 10:10

12 sep 2018 10:11

Färre unga saknar jobb

SKÖVDE: Positiv utveckling

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götalands län fortsätter att sjunka och nu är nästan tusen ungdomar färre utan jobb jämfört med för ett år sedan.
Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

I augusti 2017 var 7 744 ungdomar i åldern 18–24 år arbetslösa i Västra Götaland. Ett år senare är den siffran nere på 6 780, en minskning med 964 personer vilket motsvara 12,4 procent.

Även i Skövde kommun har en minskning skett. Från 273 ungdomar i augusti 2017 till 260 under samma månad 2018 – en minskning på 4,8 procent.

Man kan dock se en ganska betydande skillnad mellan könen när det gäller unga arbetslösa. Det är i högre utsträckning männen som saknar jobb. Arbetslösheten bland kvinnorna i åldern 18–24 år i länet var i augusti 5,9 procent och för männen 8,4 procent.

– Den svenska arbetsmarknaden är kvalificerad, och ett grundkrav för att få ett jobb är ofta att ha minst en gymnasieutbildning, säger Sarah Nilsson, analytiker för Västra Götaland på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

– Det är vanligare bland unga kvinnor att slutföra sina gymnasiestudier och att studera vidare. Det är alltså viktigare för dagens elever att faktiskt ta sin examen än vilket program man läser.

I augusti 2017 var 7 744 ungdomar i åldern 18–24 år arbetslösa i Västra Götaland. Ett år senare är den siffran nere på 6 780, en minskning med 964 personer vilket motsvara 12,4 procent.

Även i Skövde kommun har en minskning skett. Från 273 ungdomar i augusti 2017 till 260 under samma månad 2018 – en minskning på 4,8 procent.

Man kan dock se en ganska betydande skillnad mellan könen när det gäller unga arbetslösa. Det är i högre utsträckning männen som saknar jobb. Arbetslösheten bland kvinnorna i åldern 18–24 år i länet var i augusti 5,9 procent och för männen 8,4 procent.

– Den svenska arbetsmarknaden är kvalificerad, och ett grundkrav för att få ett jobb är ofta att ha minst en gymnasieutbildning, säger Sarah Nilsson, analytiker för Västra Götaland på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

– Det är vanligare bland unga kvinnor att slutföra sina gymnasiestudier och att studera vidare. Det är alltså viktigare för dagens elever att faktiskt ta sin examen än vilket program man läser.