10 dec 2013 11:49

07 jan 2015 09:50

Värsås och Ulvåker får roa-lån

Ulvåkers IF behöver bygga om sin kiosk. IFK Värsås behöver göra om b-plan till fullmått.
Båda föreningar får nu ett ränte- och amorteringsfritt lån från kommunen för dessa projekt.

Flera föreningar hade ansökt om ränte- och amorteringsfra lån, roa-lån, och i går beslutade fritidsnämnden att bevilja två av dem.

Ulvåkers IF får 277 634 kronor för en akut ombyggnad av sin kioskbyggnad som drabbats av mögelangrepp.

IFK Värsås får 339 366 kronor för att lösa sin planbrist. Tanken är att man ska utöka b-planen till fullmått och samtidigt ska man gräva dränering på samma yta.

En förutsättning för att få lånen är att föreningarna även på egen hand betalar en del av projektet.

Fritidsnämnden fördelar varje år 750 000 kronor i roa.lån och efter en tidigare utdelning under året fanns 617 000 kronor kvar att fördela.

Lånet ska användas under 2014 men nämnden kan godkänna en förlängning i ytterligare ett år för projektet.

Flera föreningar hade ansökt om ränte- och amorteringsfra lån, roa-lån, och i går beslutade fritidsnämnden att bevilja två av dem.

Ulvåkers IF får 277 634 kronor för en akut ombyggnad av sin kioskbyggnad som drabbats av mögelangrepp.

IFK Värsås får 339 366 kronor för att lösa sin planbrist. Tanken är att man ska utöka b-planen till fullmått och samtidigt ska man gräva dränering på samma yta.

En förutsättning för att få lånen är att föreningarna även på egen hand betalar en del av projektet.

Fritidsnämnden fördelar varje år 750 000 kronor i roa.lån och efter en tidigare utdelning under året fanns 617 000 kronor kvar att fördela.

Lånet ska användas under 2014 men nämnden kan godkänna en förlängning i ytterligare ett år för projektet.