19 feb 2014 17:13

23 jan 2015 15:27

SIK släpade med hyresinbetalningar

Skövde IK hade akut kassakris redan i början av december.
Då klarade inte klubben att lösa hyresinbetalningar på 96 000 kronor till Skövde kommun.

Skövde IK har problem med sin likviditet och SLA har granskat gången kring de två fakturor som klubben inte klarade av att betala i tid.

Fakturorna är på 31 250 kronor respektive 64 880 kronor och skulle ha betalats den 3 december respektive 6 december 2013.

I början av januari agerade Skövde kommun angående de obetalda fakturorna. Fritidschefen Stefan Herre skriver i ett brev daterat den 10 januari till Skövde IK och påpekar att fakturorna inte är betalda.

Nya regler

Han påminner i brevet dessutom om kommunens nya regelverk som säger att föreningar som inte betalar sina hyror inom 90 dagar från fakturadatum kommer att stängas av (endast seniorverksamhet) från kommunala anläggningar.

Regelverket infördes i efterspelet till Skövde IK:s ekonomiska kris och rekonstruktion 2012. SIK – och även Skövde AIK – hade då stora skulder och avbetalningsplaner. Regelskärpningen var en signal från kommunen om att inte tillåta föreningarna att bygga nya skuldberg.

20 dagar senare – den 30 januari – svarar SIK:s klubbchef Hans Ljunggren att fakturorna kommer att betalas inom 15 dagar.

Godkände uppgörelse

En uppgörelse som Stefan Herre bekräftar. Visserligen innebär den att 90-gränsen hinner passera med några dagar, men med Herres godkännande. Han hade fått löften om att SIK skulle betala i samband med Boismatchen och kontrollade personligen att den sista fakturan var betald dagen efter derbyt.

– Här måste vi ha lite bollkänsla. Vi hade en uppgörelse om att de skulle betala då vilket jag godkände, säger Stefan Herre.

Fakturorna finns registrerade som betalda hos Skövde kommun den 30 januari, respektive 13 februari. Det senare datumet är samma dag som matchen mot Mariestads Bois spelades.

Därmed har SIK i nuläget inga obetalda hyresskulder till Skövde kommun bekräftar Stefan Herre.

Skövde IK har problem med sin likviditet och SLA har granskat gången kring de två fakturor som klubben inte klarade av att betala i tid.

Fakturorna är på 31 250 kronor respektive 64 880 kronor och skulle ha betalats den 3 december respektive 6 december 2013.

I början av januari agerade Skövde kommun angående de obetalda fakturorna. Fritidschefen Stefan Herre skriver i ett brev daterat den 10 januari till Skövde IK och påpekar att fakturorna inte är betalda.

Nya regler

Han påminner i brevet dessutom om kommunens nya regelverk som säger att föreningar som inte betalar sina hyror inom 90 dagar från fakturadatum kommer att stängas av (endast seniorverksamhet) från kommunala anläggningar.

Regelverket infördes i efterspelet till Skövde IK:s ekonomiska kris och rekonstruktion 2012. SIK – och även Skövde AIK – hade då stora skulder och avbetalningsplaner. Regelskärpningen var en signal från kommunen om att inte tillåta föreningarna att bygga nya skuldberg.

20 dagar senare – den 30 januari – svarar SIK:s klubbchef Hans Ljunggren att fakturorna kommer att betalas inom 15 dagar.

Godkände uppgörelse

En uppgörelse som Stefan Herre bekräftar. Visserligen innebär den att 90-gränsen hinner passera med några dagar, men med Herres godkännande. Han hade fått löften om att SIK skulle betala i samband med Boismatchen och kontrollade personligen att den sista fakturan var betald dagen efter derbyt.

– Här måste vi ha lite bollkänsla. Vi hade en uppgörelse om att de skulle betala då vilket jag godkände, säger Stefan Herre.

Fakturorna finns registrerade som betalda hos Skövde kommun den 30 januari, respektive 13 februari. Det senare datumet är samma dag som matchen mot Mariestads Bois spelades.

Därmed har SIK i nuläget inga obetalda hyresskulder till Skövde kommun bekräftar Stefan Herre.