28 feb 2014 16:30

23 jan 2015 15:39

Arbetar för ny idrott på skolschemat

Handboll, fotboll, innebandy och ishockey är idrotter som redan finns som valbara alternativ för gymnasieeleverna i Skövde.
Snart kan även softboll och baseboll finnas på schemat – i alla fall om Skövde Saints BSK får som de vill.
Klubben arbetar för att få i gång en sådan lokal inriktning på Gymnasium Skövde med start till läsår 2015/2016.

– Ett jättekul initiativ som jag och Mattias Grimstoft i klubben jobbar med. Vi vill erbjuda softboll eller baseboll till de som håller på och spelar med oss redan i dag, men även till andra idrottare som inte är tillräckligt bra i sina sporter, säger Kristian Pälviä i Skövde Saints BSK.

Det finns redan ett riksidrottsgymnasium i Leksand för softboll och baseboll och ambitionen i Skövde är att erbjuda sporten som LIU (Lokal idrottsutbildning) som inte ska förväxlas med NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) som enbart erbjuds till elever i fotboll och handboll.

Hoppas bli klart till 2015

I onsdags diskuterades initiativet med företrädare för Gymnasium Skövde och Skövde Saints. För att starta LIU krävs ingen särskild uppbackning från något förbund utan det räcker med att parterna kommer överrens och är nöjda med utformningen.

– Vi behöver inte ha tolv platser utan det går att genomföra bra träning om vi så bara skulle få in fyra, sex personer på en kurs, fortsätter Kristian Pälviä i Skövde Saints.

Ambitionen är att kunna erbjuda utbildningen till hösten 2015. Då räknar klubben också med att den egna ungdomsverksamheten ska ha genererat tillräckligt många elever som kan vara intresserade av att utveckla sig inom idrotten och vill lägga extra tid på den.

– Vi vill även fånga upp andra ungdomar som är uppfostrade idrottare men som inte räcker ända fram i sina sporter. Vi vill visa att vi kan vara ett bra alternativ och att de kan fortsätta med sitt idrottande.

Utbildningen är också ett alternativ för ungdomarna som inte kan tänka sig att flytta de 35 milen upp till Leksand, Dalarna.

– Vi tror att LIU i Skövde kan vara ett bra alternativ för de elever som inte fullt ut kan eller vill satsa på sin idrott, eller som av olika anledningar föredrar att bo kvar på hemmaplan istället för att flytta till Leksand för att fortsätta sin satsning på sin idrott.

Tanken är att eleverna ska få två och en halv timma baseboll eller softboll i veckan på skolschemat som individuellt val på gymnasiet.

Ungdomssatsning

Skövde Saints är den enda klubben i Skaraborg för baseboll och softboll men man hoppas med det här förslaget att skapa ett större intresse för sporten bland ungdomar.

– Vi vill bidra med att sprida vår verksamhet även utanför Skövde. Vi vill även få upp ögonen för vår sport i kranskommunerna för att rekrytera nya ungdomar.

Skövde Saints var ute i skolorna förra våren och propagerade för sin idrott.

Det gav gott resultat och flera ungdomar blev nyfikna. Därför kommer de även den här våren att vara ute och visa upp idrotten på skolorna.

– Det är aldrig för sent att börja och vi vill hålla dörren öppen för alla.

Återstår att se om samarbetet med Gymnasium Skövde kan utmynna i en lokal kurs för eleverna.

– Ett jättekul initiativ som jag och Mattias Grimstoft i klubben jobbar med. Vi vill erbjuda softboll eller baseboll till de som håller på och spelar med oss redan i dag, men även till andra idrottare som inte är tillräckligt bra i sina sporter, säger Kristian Pälviä i Skövde Saints BSK.

Det finns redan ett riksidrottsgymnasium i Leksand för softboll och baseboll och ambitionen i Skövde är att erbjuda sporten som LIU (Lokal idrottsutbildning) som inte ska förväxlas med NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) som enbart erbjuds till elever i fotboll och handboll.

Hoppas bli klart till 2015

I onsdags diskuterades initiativet med företrädare för Gymnasium Skövde och Skövde Saints. För att starta LIU krävs ingen särskild uppbackning från något förbund utan det räcker med att parterna kommer överrens och är nöjda med utformningen.

– Vi behöver inte ha tolv platser utan det går att genomföra bra träning om vi så bara skulle få in fyra, sex personer på en kurs, fortsätter Kristian Pälviä i Skövde Saints.

Ambitionen är att kunna erbjuda utbildningen till hösten 2015. Då räknar klubben också med att den egna ungdomsverksamheten ska ha genererat tillräckligt många elever som kan vara intresserade av att utveckla sig inom idrotten och vill lägga extra tid på den.

– Vi vill även fånga upp andra ungdomar som är uppfostrade idrottare men som inte räcker ända fram i sina sporter. Vi vill visa att vi kan vara ett bra alternativ och att de kan fortsätta med sitt idrottande.

Utbildningen är också ett alternativ för ungdomarna som inte kan tänka sig att flytta de 35 milen upp till Leksand, Dalarna.

– Vi tror att LIU i Skövde kan vara ett bra alternativ för de elever som inte fullt ut kan eller vill satsa på sin idrott, eller som av olika anledningar föredrar att bo kvar på hemmaplan istället för att flytta till Leksand för att fortsätta sin satsning på sin idrott.

Tanken är att eleverna ska få två och en halv timma baseboll eller softboll i veckan på skolschemat som individuellt val på gymnasiet.

Ungdomssatsning

Skövde Saints är den enda klubben i Skaraborg för baseboll och softboll men man hoppas med det här förslaget att skapa ett större intresse för sporten bland ungdomar.

– Vi vill bidra med att sprida vår verksamhet även utanför Skövde. Vi vill även få upp ögonen för vår sport i kranskommunerna för att rekrytera nya ungdomar.

Skövde Saints var ute i skolorna förra våren och propagerade för sin idrott.

Det gav gott resultat och flera ungdomar blev nyfikna. Därför kommer de även den här våren att vara ute och visa upp idrotten på skolorna.

– Det är aldrig för sent att börja och vi vill hålla dörren öppen för alla.

Återstår att se om samarbetet med Gymnasium Skövde kan utmynna i en lokal kurs för eleverna.