20 mar 2014 16:17

07 jan 2015 09:53

Idrottsanläggningar kostar allt mer

Skövde ligger över snittet

Kommunernas kostnader för idrotts- och fritidsanläggningarna har ökat rejält. På tio år med 74 procent. Allt enligt Dagens Industri.
Skövde ligger högst i Skaraborg och det förklaras med utbyggnaden av Arena Skövde som var klar 2009.

Det hela bygger på jämförelse av siffror där nettokostnaden per kommuninvånare 2001 uppgick till 521 kronor. 2012 är samma siffra uppe i 857 kronor. I Skövde är den 1 200.

Arena Skövdes första del stod klar 2002, men sedan byggdes etapp 2 med upplevelsebad, simbassäng, relaxavdelning, gym och bowlinghall. Ordervärdet 2007 uppgick till 415 miljoner kronor.

– Klart att sådant påverkar snittsiffran de senaste tio åren, men tillkomsten av Arena Skövde och dess utbyggnad är ju en investering som betyder mycket för kommunen, inte minst när det gäller besöksnäringen, säger fritidschefen Stefan Herre.

Det kommer naturligtvis att ske investeringar även i framtiden, även om det lär dröja innan det blir någon i samma storleksordning som för Arena Skövde. Det kommer sannolikt att påverka snittsiffran under den närmaste tioårsperioden.

I sammanhanget kan det också konstateras att det är fullt drag i Arena Skövde och äventyrsbadet visar på fina besökssiffror.

Just den här helgen är det full fart med flera olika alternativ. GP-tävling i dans med svenska eliten på plats och bowling-SM för tremannalag har förlagts dit.

– Verkligen roligt och det är mer på gång, säger fritidschefen lite hemlighetsfullt.

Att den totala siffran i landet ökat beror enligt en bedömning på att det byggts många arenor under perioden. Dessutom har ökade krav på arenor för lag i högre serier och bidragit.

Det hela bygger på jämförelse av siffror där nettokostnaden per kommuninvånare 2001 uppgick till 521 kronor. 2012 är samma siffra uppe i 857 kronor. I Skövde är den 1 200.

Arena Skövdes första del stod klar 2002, men sedan byggdes etapp 2 med upplevelsebad, simbassäng, relaxavdelning, gym och bowlinghall. Ordervärdet 2007 uppgick till 415 miljoner kronor.

– Klart att sådant påverkar snittsiffran de senaste tio åren, men tillkomsten av Arena Skövde och dess utbyggnad är ju en investering som betyder mycket för kommunen, inte minst när det gäller besöksnäringen, säger fritidschefen Stefan Herre.

Det kommer naturligtvis att ske investeringar även i framtiden, även om det lär dröja innan det blir någon i samma storleksordning som för Arena Skövde. Det kommer sannolikt att påverka snittsiffran under den närmaste tioårsperioden.

I sammanhanget kan det också konstateras att det är fullt drag i Arena Skövde och äventyrsbadet visar på fina besökssiffror.

Just den här helgen är det full fart med flera olika alternativ. GP-tävling i dans med svenska eliten på plats och bowling-SM för tremannalag har förlagts dit.

– Verkligen roligt och det är mer på gång, säger fritidschefen lite hemlighetsfullt.

Att den totala siffran i landet ökat beror enligt en bedömning på att det byggts många arenor under perioden. Dessutom har ökade krav på arenor för lag i högre serier och bidragit.