03 apr 2014 07:00

07 jan 2015 09:54

Olika önskemål om konstgräsplaner

De planerade konstgräsplanerna på Lillegården är fortfarande föremål för diskussioner.
Bland annat finns det önskemål från föreningslivet om att göra plan C och D till konstgräs i stället för A och B.

I förra veckan hölls ett informationsmöte apropå konstgräsplanerna på Lillegården där ett flertal av berörda föreningar deltog och att det tillkommer två konstgräsplaner på Lillegården är det knappast någon i Skövdes fotbollskrets som har invändningar mot. Däremot verkar det finnas olika uppfattningar om var det är mest lämpligt att anlägga planerna.

– Vi i IFK Skövde tycker att C och D vore bättre. I och med att A och B inte kommer att förberedas för värme ser vi hellre att A-planen består av naturgräs, säger Anders Lind i IFK Skövde som samtidigt betonar det positiva i att två konstgräsplaner tillkommer.

– I slutändan är det viktigast att det blir två planer och det är vi tacksamma över. Vi har en öppen dialog och det är ju kommunen som sitter på beslutet i slutändan.

Beslutade i samråd

I höstas beslutade kommunen i samråd med föreningarna att det skulle bli på A- och B-planen – planerna närmast Billingehov.

– Vi har vridit och vänt på det och när vi har summerat allting har vi kommit fram till att det här är bästa lösningen, säger fritidschefen Stefan Herre och är positiv till det resonemang som finns i föreningslivet.

– Jag tycker bara att det är spännande om de kommer med olika idéer.

Enligt Herre var önskemål i ett tidigt skede från föreningarna om en läktare en av anledningarna till att det slutligen blev A- och B-planerna som görs om.

– Om man ska ha en läktare så är det där som det är bäst och det är ju bra om man kan använda befintliga möjligheter, säger Herre och syftar på den slänt som ligger mellan Billingehov och A-planen.

Bortforsling av snö är en annan aspekt som vägts in.

– Man behöver ha ett snöupplag och om man ska klara det vid C- och D-planerna måste man göra om detaljplanen. För det krävs det tillstånd och då tar det minst ett år, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Enligt Anders Lind skulle det dock vara fullt möjligt att ta hand om bortforslad snö utan att ändra i detaljplanen.

Ekonomisk skillnad

Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle C- och D-planen vara att föredra.

– Ekonomin är en pusselbit och C och D skulle antagligen vara billigare, medger Linusson.

Om man vill ha A- och B-planen i samma nivå krävs det schaktning av A-planen som i nuläget ligger cirka en meter högre än B-planen.

– Det kommer säkert att röra sig om 10 000 kubikmeter som ska schaktas och det lär ju kosta en bra slant, spekulerar Anders Lind.

Tolv miljoner har budgeterats till konstgräsplanerna.

– Just nu är marknadsläget ganska gynnsamt för beställaren och jag hoppas att vi kan få ett pris som gör att vi kan köpa till optioner, som till exempel läktare, byta belysning eller skaffa bevattning, fortsätter Linusson.

En anbudsförfrågan gick ut nu i veckan och eventuella anbud ska vara inne om fyra veckor.

– Vi hoppas få in tre till fem anbud, kommenterar Linusson.

Parallellt söker kommunen miljötillstånd eftersom planerna ska anläggas inom ett vattenskyddsområde. Det tar också omkring fyra veckor.

– I början av maj ska vi ha både anbud och miljötillstånd klart. Sedan kan vi köpa, konstaterar Linusson.

Tanken är att dra i gång arbetet efter Skadevi Cup i början på juli. Sedan ska planerna vara klara i oktober-november om allt går som det ska.

I förra veckan hölls ett informationsmöte apropå konstgräsplanerna på Lillegården där ett flertal av berörda föreningar deltog och att det tillkommer två konstgräsplaner på Lillegården är det knappast någon i Skövdes fotbollskrets som har invändningar mot. Däremot verkar det finnas olika uppfattningar om var det är mest lämpligt att anlägga planerna.

– Vi i IFK Skövde tycker att C och D vore bättre. I och med att A och B inte kommer att förberedas för värme ser vi hellre att A-planen består av naturgräs, säger Anders Lind i IFK Skövde som samtidigt betonar det positiva i att två konstgräsplaner tillkommer.

– I slutändan är det viktigast att det blir två planer och det är vi tacksamma över. Vi har en öppen dialog och det är ju kommunen som sitter på beslutet i slutändan.

Beslutade i samråd

I höstas beslutade kommunen i samråd med föreningarna att det skulle bli på A- och B-planen – planerna närmast Billingehov.

– Vi har vridit och vänt på det och när vi har summerat allting har vi kommit fram till att det här är bästa lösningen, säger fritidschefen Stefan Herre och är positiv till det resonemang som finns i föreningslivet.

– Jag tycker bara att det är spännande om de kommer med olika idéer.

Enligt Herre var önskemål i ett tidigt skede från föreningarna om en läktare en av anledningarna till att det slutligen blev A- och B-planerna som görs om.

– Om man ska ha en läktare så är det där som det är bäst och det är ju bra om man kan använda befintliga möjligheter, säger Herre och syftar på den slänt som ligger mellan Billingehov och A-planen.

Bortforsling av snö är en annan aspekt som vägts in.

– Man behöver ha ett snöupplag och om man ska klara det vid C- och D-planerna måste man göra om detaljplanen. För det krävs det tillstånd och då tar det minst ett år, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Enligt Anders Lind skulle det dock vara fullt möjligt att ta hand om bortforslad snö utan att ändra i detaljplanen.

Ekonomisk skillnad

Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle C- och D-planen vara att föredra.

– Ekonomin är en pusselbit och C och D skulle antagligen vara billigare, medger Linusson.

Om man vill ha A- och B-planen i samma nivå krävs det schaktning av A-planen som i nuläget ligger cirka en meter högre än B-planen.

– Det kommer säkert att röra sig om 10 000 kubikmeter som ska schaktas och det lär ju kosta en bra slant, spekulerar Anders Lind.

Tolv miljoner har budgeterats till konstgräsplanerna.

– Just nu är marknadsläget ganska gynnsamt för beställaren och jag hoppas att vi kan få ett pris som gör att vi kan köpa till optioner, som till exempel läktare, byta belysning eller skaffa bevattning, fortsätter Linusson.

En anbudsförfrågan gick ut nu i veckan och eventuella anbud ska vara inne om fyra veckor.

– Vi hoppas få in tre till fem anbud, kommenterar Linusson.

Parallellt söker kommunen miljötillstånd eftersom planerna ska anläggas inom ett vattenskyddsområde. Det tar också omkring fyra veckor.

– I början av maj ska vi ha både anbud och miljötillstånd klart. Sedan kan vi köpa, konstaterar Linusson.

Tanken är att dra i gång arbetet efter Skadevi Cup i början på juli. Sedan ska planerna vara klara i oktober-november om allt går som det ska.