24 apr 2014 14:11

07 jan 2015 09:54

Risker med nya konstgräsplanerna utreds

Ligger nära reservvattentäkt

Byggandet av konstgräsplaner vid Lillegården kompliceras av närheten till Skövdes viktigaste reservvattentäkt. Miljöinspektörerna begär nu in mer uppgifter om planerna.

Det är A- och B-plan vid Lillegården som efter Skadevi cup i juni ska byggas om till konstgräsplaner.

Skövde kommun har sökt tillstånd hos Miljösamverkan östra Skaraborg som direkt svarat att det inte får finns några risker för att grundvattenkvaliteten påverkas.

Aspö grundvattentäkt är Skövdes största reservvattentäkt och ska försörja både centralorten och Skaraborgs sjukhus med vatten om ordinarie försörjning försvinner.

Den har högt skyddsvärde och zonerna runt täkten är indelade i en primär och i en sekundär skyddszon. De tilltänkta konstgräsplanerna ligger i den sekundära skyddszonen.

Mös tillämpar en försiktighetsprincip vid ingrepp i dessa områden, men i nuläget vill handläggaren inte alls bedöma möjligheterna att kommunen får tillstånd att anlägga planerna.

– Hela saken öppen och vi för en diskussion där vi tittar vi på vilka förutsättningar och risker som finns, säger miljöskyddsinspektören Max Olsson.

Mös har ställt ett antal kompletterande frågor till kommunen om kemikalier som kan finnas i materialet till konstgräsplanerna. Även frågan om dränering av regnvatten till planerna är aktuell.

Beslut i maj

Mös hade nyligen ett möte med tekniska förvaltningen på Skövde kommun som nu ska komplettera sin ansökan ytterligare.

Målet är att det ska finnas ett förslag till beslut framme för miljönämnden till mötet i slutet av maj.

Det är A- och B-plan vid Lillegården som efter Skadevi cup i juni ska byggas om till konstgräsplaner.

Skövde kommun har sökt tillstånd hos Miljösamverkan östra Skaraborg som direkt svarat att det inte får finns några risker för att grundvattenkvaliteten påverkas.

Aspö grundvattentäkt är Skövdes största reservvattentäkt och ska försörja både centralorten och Skaraborgs sjukhus med vatten om ordinarie försörjning försvinner.

Den har högt skyddsvärde och zonerna runt täkten är indelade i en primär och i en sekundär skyddszon. De tilltänkta konstgräsplanerna ligger i den sekundära skyddszonen.

Mös tillämpar en försiktighetsprincip vid ingrepp i dessa områden, men i nuläget vill handläggaren inte alls bedöma möjligheterna att kommunen får tillstånd att anlägga planerna.

– Hela saken öppen och vi för en diskussion där vi tittar vi på vilka förutsättningar och risker som finns, säger miljöskyddsinspektören Max Olsson.

Mös har ställt ett antal kompletterande frågor till kommunen om kemikalier som kan finnas i materialet till konstgräsplanerna. Även frågan om dränering av regnvatten till planerna är aktuell.

Beslut i maj

Mös hade nyligen ett möte med tekniska förvaltningen på Skövde kommun som nu ska komplettera sin ansökan ytterligare.

Målet är att det ska finnas ett förslag till beslut framme för miljönämnden till mötet i slutet av maj.