25 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

"Vi vill ha med så många som möjligt"

Skövde AIK har fått kritik för sin utformning av inbjudan, deltagarkostnaden och att inga särskoleelever är med i Klassfotbollen.
– Vi är ingen damklubb men valde ändå att upplysa om andra klubbar på våra utskick. Vi har också gärna med elever från särskolan men de skolorna har valt att tacka nej, förklarar klubbens ordförande Rune Espefält.

På insändarsidorna i SLA har det under den senaste tiden riktats kritik mot Skövde AIK gällande Klassfotbollen.

– Det är ett fåtal insändare som har varit kritiska till olika saker men de allra flesta tycker om Klassfotbollen och är väldigt positiva till arrangemanget, säger Skövde AIK:s ordförande Rune Espefält.

Föräldrar till barn i särskolan har varit irriterade över att inga av dessa är med i Klassfotbollen och har talat om diskriminering. Den kritiken svarade klubbens Janne Åberg på i torsdagens SLA.

Tog kontakt

Ordföranden Rune Espefält utvecklar:

– Det är en fråga som vi har haft tankar och funderingar kring under flera år. I år tog Janne kontakt med särskolorna men de hade ingen möjlighet att få ihop ett lag. Vi vill gärna ha med även dem barnen och arbetar för att få med dem till nästa år, säger han och fortsätter:

– Vi vill att så många som möjligt ska vara med i Klassfotbollen och om de inte kan få ihop egna lag kanske de eleverna kan vara med i något annat av de deltagande lagen. Vi vill bredda oss ännu mer och hoppas få med fler elever. Vi ser också arrangemanget som positivt ur integrationssynpunkt när alla samlas och kan vara med.

Åsikter om kostnaden

Andra föräldrar har också tyckt till om deltagaravgiften på 150 kronor.

– Allting som kostar blir föremål för diskussion. Vi tycker att det är ett facilt pris och vi tjänar inte mycket pengar på den delen utan det vi får in mest pengar på är det som vi säljer, säger Espefält.

– Vi har inte fått någon information eller antydan från skolorna om att det skulle vara olämpligt att skicka ut inbjudan till elever och i de olika klasserna. Det är ju något som skolcheferna får besluta om i så fall, fortsätter han apropå kritiken mot att alla inte har råd att vara med.

Sedan har det även kommit fram synpunkter på själva inbjudan.

– Vår förening vänder oss bara till herrar och pojkar så därför valde vi att även skriva med ett litet tillägg om kontaktuppgifter till andra damklubbar för tjejer som är intresserade av att spela fotboll. Vi hade inte behövt göra det alls men vi tyckte det var viktigt att informera var man kan vända sig.

På insändarsidorna i SLA har det under den senaste tiden riktats kritik mot Skövde AIK gällande Klassfotbollen.

– Det är ett fåtal insändare som har varit kritiska till olika saker men de allra flesta tycker om Klassfotbollen och är väldigt positiva till arrangemanget, säger Skövde AIK:s ordförande Rune Espefält.

Föräldrar till barn i särskolan har varit irriterade över att inga av dessa är med i Klassfotbollen och har talat om diskriminering. Den kritiken svarade klubbens Janne Åberg på i torsdagens SLA.

Tog kontakt

Ordföranden Rune Espefält utvecklar:

– Det är en fråga som vi har haft tankar och funderingar kring under flera år. I år tog Janne kontakt med särskolorna men de hade ingen möjlighet att få ihop ett lag. Vi vill gärna ha med även dem barnen och arbetar för att få med dem till nästa år, säger han och fortsätter:

– Vi vill att så många som möjligt ska vara med i Klassfotbollen och om de inte kan få ihop egna lag kanske de eleverna kan vara med i något annat av de deltagande lagen. Vi vill bredda oss ännu mer och hoppas få med fler elever. Vi ser också arrangemanget som positivt ur integrationssynpunkt när alla samlas och kan vara med.

Åsikter om kostnaden

Andra föräldrar har också tyckt till om deltagaravgiften på 150 kronor.

– Allting som kostar blir föremål för diskussion. Vi tycker att det är ett facilt pris och vi tjänar inte mycket pengar på den delen utan det vi får in mest pengar på är det som vi säljer, säger Espefält.

– Vi har inte fått någon information eller antydan från skolorna om att det skulle vara olämpligt att skicka ut inbjudan till elever och i de olika klasserna. Det är ju något som skolcheferna får besluta om i så fall, fortsätter han apropå kritiken mot att alla inte har råd att vara med.

Sedan har det även kommit fram synpunkter på själva inbjudan.

– Vår förening vänder oss bara till herrar och pojkar så därför valde vi att även skriva med ett litet tillägg om kontaktuppgifter till andra damklubbar för tjejer som är intresserade av att spela fotboll. Vi hade inte behövt göra det alls men vi tyckte det var viktigt att informera var man kan vända sig.