28 maj 2014 17:33

23 jan 2015 15:44

Konstgräsplaner nära att stoppas

Miljönämnden östra Skaraborg återremitterar kommunens ansökan om mark- och schaktarbeten för konstgräsplaner på Lillegården. Därmed gick politikerna emot tjänstemannaförslaget att helt avslå ansökan.

För Skövde kommun innebär nämndens beslut att det fortfarande finns en möjlighet att uppföra två nya konstgräsplaner på Lillegårdens idrottsområde. Ärendet återremitteras nu med en begäran om kompletteringar kring dagvattenhanteringen och ”konkretisering av riskerna för hälsa och miljö från kemikalierna i grundvattnet.”

Vattenskyddsområde

Området kring Lillegården är vattenskyddat och nämnden delar till viss del uppfattning med det förslag till beslut som tjänstemännen tagit fram, och som ville avslå ansökan på grund av riskerna för urlakning av kemikalier. Men nämnden ger kommunen en ny möjlighet att förbättra sin ansökan

– Vi behöver helt enkelt ett bättre beslutsunderlag. I ansökan anger man inte exakt vilket fyllnadsmaterial som ska användas utan hänvisar till upphandlingsvillkor, och det behöver bli mycket tydligare, annars blir det svårt att göra en riktig riskbedömning. Vi ställer oss även tveksamma till att snö som plogas bort från planerna ska forslas närmare täkten, istället för ifrån, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Linusson ”bestört”

För Skövde kommun och Fritid är frågan om konstgräsplaner på Lillegården oerhört viktig. När Mös förslag till beslut om avslag blev känt agerade kommunens fastighetschef Ingemar Linusson snabbt och uttryckte sin ”bestörtning” i ett mejl till Mös-cheferna Sonja Lejmark och Eva Berglund.

I mejlet, daterat bara timmar innan nämndens sammanträde, skriver Linusson att ett ”avslag vore förödande för anläggningens utveckling och ställer frågor runt kommunens lokalisering av hela anläggningen.” Huruvida nämnden tog hänsyn till Linussons mejl är okänt, men klart är att hela konstgräsprojektet nu kraftigt försenas. Miljönämndens nästa sammanträde är 10 september.

För Skövde kommun innebär nämndens beslut att det fortfarande finns en möjlighet att uppföra två nya konstgräsplaner på Lillegårdens idrottsområde. Ärendet återremitteras nu med en begäran om kompletteringar kring dagvattenhanteringen och ”konkretisering av riskerna för hälsa och miljö från kemikalierna i grundvattnet.”

Vattenskyddsområde

Området kring Lillegården är vattenskyddat och nämnden delar till viss del uppfattning med det förslag till beslut som tjänstemännen tagit fram, och som ville avslå ansökan på grund av riskerna för urlakning av kemikalier. Men nämnden ger kommunen en ny möjlighet att förbättra sin ansökan

– Vi behöver helt enkelt ett bättre beslutsunderlag. I ansökan anger man inte exakt vilket fyllnadsmaterial som ska användas utan hänvisar till upphandlingsvillkor, och det behöver bli mycket tydligare, annars blir det svårt att göra en riktig riskbedömning. Vi ställer oss även tveksamma till att snö som plogas bort från planerna ska forslas närmare täkten, istället för ifrån, säger Miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Linusson ”bestört”

För Skövde kommun och Fritid är frågan om konstgräsplaner på Lillegården oerhört viktig. När Mös förslag till beslut om avslag blev känt agerade kommunens fastighetschef Ingemar Linusson snabbt och uttryckte sin ”bestörtning” i ett mejl till Mös-cheferna Sonja Lejmark och Eva Berglund.

I mejlet, daterat bara timmar innan nämndens sammanträde, skriver Linusson att ett ”avslag vore förödande för anläggningens utveckling och ställer frågor runt kommunens lokalisering av hela anläggningen.” Huruvida nämnden tog hänsyn till Linussons mejl är okänt, men klart är att hela konstgräsprojektet nu kraftigt försenas. Miljönämndens nästa sammanträde är 10 september.