02 jun 2014 12:12

07 jan 2015 09:56

Kommunen kämpar för konstgräs

De tilltänkta konstgräsplanerna på Lillegårdens IP har stött på patrull.
I bästa fall försenas planerna ett år – i värsta fall blir det inga alls på Lillegården. Allt beror på hur Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) ställer sig till kommunens komplettering av tillståndsansökan.

Meningen var att börja anläggandet av två konstgräsplaner på Lillegårdens IP efter Skadevi Cup i månadsskiftet juni/juli, men så blir inte fallet. Som SLA skrev i förra veckan återremitterade MÖS kommunens tillståndsansökan med en begäran om kompletteringar och det gör att hela projektet försenas.

– För fritid är självklart besvikelsen stor. Vi har sett fram mot det här, säger Kaj-Eve Enroth som är ordförande i fritidsnämnden.

Skövde kommun har avbrutit upphandlingen och får nu i stället lägga kraft på att formulera om och förbättra sin ansökan om miljötillstånd för konstgräsplanerna. Det innebär att byggstart som tidigast kan bli sommaren 2015 och det är också under förutsättning att MÖS godkänner kommunens förbättrade ansökan. Får kommunen nej på nytt från MÖS blir det inget konstgräs på Lillegårdens IP och då får man titta på andra möjliga platser.

– Vi har inga alternativ just nu, men det måste i så fall bli ett alternativ för vi behöver konstgräsplaner där ungdomarna kan samlas, fortsätter Enroth.

Meningen var att börja anläggandet av två konstgräsplaner på Lillegårdens IP efter Skadevi Cup i månadsskiftet juni/juli, men så blir inte fallet. Som SLA skrev i förra veckan återremitterade MÖS kommunens tillståndsansökan med en begäran om kompletteringar och det gör att hela projektet försenas.

– För fritid är självklart besvikelsen stor. Vi har sett fram mot det här, säger Kaj-Eve Enroth som är ordförande i fritidsnämnden.

Skövde kommun har avbrutit upphandlingen och får nu i stället lägga kraft på att formulera om och förbättra sin ansökan om miljötillstånd för konstgräsplanerna. Det innebär att byggstart som tidigast kan bli sommaren 2015 och det är också under förutsättning att MÖS godkänner kommunens förbättrade ansökan. Får kommunen nej på nytt från MÖS blir det inget konstgräs på Lillegårdens IP och då får man titta på andra möjliga platser.

– Vi har inga alternativ just nu, men det måste i så fall bli ett alternativ för vi behöver konstgräsplaner där ungdomarna kan samlas, fortsätter Enroth.