02 jun 2014 13:01

23 jan 2015 15:45

Kommunen kämpar för att få igenom ett miljötillstånd

UPPDATERAD: De tilltänkta konstgräsplanerna på Lillegårdens idrottsområde har stött på patrull.
I bästa fall försenas planerna ett år – i värsta fall blir det inga alls på Lillegården. Allt beror på hur Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS) ställer sig till kommunens komplettering av tillståndsansökan.
– Vi ska jobba stenhårt på att det här ska gå igenom. Allt annat vore förödande, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på tekniska förvaltningen.

Meningen var att börja anläggandet av två konstgräsplaner på Lillegården efter Skadevi Cup i månadsskiftet juni/juli, men så blir inte fallet. Som SLA skrev i förra veckan återremitterade MÖS kommunens tillståndsansökan med en begäran om kompletteringar och det gör att hela projektet försenas.

– För fritid är självklart besvikelsen stor. Vi har sett fram mot det här, säger fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth på en presskonferens under måndagen.

Skövde kommun har avbrutit upphandlingen och får nu i stället lägga kraft på att formulera om och förbättra sin ansökan om miljötillstånd för konstgräsplanerna. Det innebär att byggstart som tidigast kan bli sommaren 2015 och det är också under förutsättning att MÖS godkänner kommunens förbättrade ansökan. Får kommunen nej på nytt blir det inget konstgräs på Lillegårdens IP och då får man undersöka andra möjligheter. Att Skövde skulle bli helt utan fler konstgräsplaner är emellertid ingen risk enligt Enroth.

– Vi har inga alternativ just nu, men om det blir stopp på Lillegården så får vi titta runt i Skövde kommun och titta på andra platser för vi behöver konstgräsplaner där ungdomarna kan samlas, fortsätter Enroth.

Överraskande beslut

För Skövde kommun kom miljönämndens beslut som en stor överraskning.

– Vi tycker att vi har haft en bra dialog och därför var vi ganska säkra på att vår tillståndsansökan var tillräcklig, säger Ingemar Linusson.

Lillegårdens idrottsområde ligger på en reservvattentäkt och därför vill inte MÖS att farliga ämnen från konstgräsplanerna ska komma ut i grundvattnet. Det är det som MÖS reserverar sig mot i kommunens ansökan, men Linusson menar att man har tagit hänsyn till det.

– Vi anser att den risken är minimal, hävdar han.

Linusson konstaterar också att man har hamnat i ett moment 22 eftersom MÖS vill att kommunen talar om exakt vilket konstgräs det handlar om medan lagen om offentlig upphandling (LOU) säger att kommunen inte får skriva sin anbudsförfrågan på ett sådant sätt att det specificeras.

Ska spetsa ansökan

Nu gäller att för Skövde kommun att vässa sin ansökan för att få igenom ett tillstånd. Jobbet med en kompletterad ansökan till MÖS inleds redan den här veckan.

– Vi ska sätta oss med en konsult redan i morgon (läs tisdag) och se hur vi kan spetsa ansökan och framför allt göra den ännu mer begriplig, fortsätter Linusson.

MÖS lär dock inte fatta beslut förrän till hösten och efter det måste förfarandet med anbudsförfrågningar göras om. Från kommunens sida är man dock hoppfull inför framtiden och har inte gett upp.

– Vi måste vara positiva och tro att det ska gå bra, menar Kaj-Eve Enroth.

Förutom att hela projektet försenas riskerar det dessutom att bli dyrare. Tolv miljoner finns avsatt i budget för konstgräsplaner på Lillegården, men frågan är om det kommer att krävas ännu mer pengar med tanke på förseningen.

– De pengarna står kvar, men det är möjligt att vi måste komplettera, säger Ingemar Linusson.

Meningen var att börja anläggandet av två konstgräsplaner på Lillegården efter Skadevi Cup i månadsskiftet juni/juli, men så blir inte fallet. Som SLA skrev i förra veckan återremitterade MÖS kommunens tillståndsansökan med en begäran om kompletteringar och det gör att hela projektet försenas.

– För fritid är självklart besvikelsen stor. Vi har sett fram mot det här, säger fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth på en presskonferens under måndagen.

Skövde kommun har avbrutit upphandlingen och får nu i stället lägga kraft på att formulera om och förbättra sin ansökan om miljötillstånd för konstgräsplanerna. Det innebär att byggstart som tidigast kan bli sommaren 2015 och det är också under förutsättning att MÖS godkänner kommunens förbättrade ansökan. Får kommunen nej på nytt blir det inget konstgräs på Lillegårdens IP och då får man undersöka andra möjligheter. Att Skövde skulle bli helt utan fler konstgräsplaner är emellertid ingen risk enligt Enroth.

– Vi har inga alternativ just nu, men om det blir stopp på Lillegården så får vi titta runt i Skövde kommun och titta på andra platser för vi behöver konstgräsplaner där ungdomarna kan samlas, fortsätter Enroth.

Överraskande beslut

För Skövde kommun kom miljönämndens beslut som en stor överraskning.

– Vi tycker att vi har haft en bra dialog och därför var vi ganska säkra på att vår tillståndsansökan var tillräcklig, säger Ingemar Linusson.

Lillegårdens idrottsområde ligger på en reservvattentäkt och därför vill inte MÖS att farliga ämnen från konstgräsplanerna ska komma ut i grundvattnet. Det är det som MÖS reserverar sig mot i kommunens ansökan, men Linusson menar att man har tagit hänsyn till det.

– Vi anser att den risken är minimal, hävdar han.

Linusson konstaterar också att man har hamnat i ett moment 22 eftersom MÖS vill att kommunen talar om exakt vilket konstgräs det handlar om medan lagen om offentlig upphandling (LOU) säger att kommunen inte får skriva sin anbudsförfrågan på ett sådant sätt att det specificeras.

Ska spetsa ansökan

Nu gäller att för Skövde kommun att vässa sin ansökan för att få igenom ett tillstånd. Jobbet med en kompletterad ansökan till MÖS inleds redan den här veckan.

– Vi ska sätta oss med en konsult redan i morgon (läs tisdag) och se hur vi kan spetsa ansökan och framför allt göra den ännu mer begriplig, fortsätter Linusson.

MÖS lär dock inte fatta beslut förrän till hösten och efter det måste förfarandet med anbudsförfrågningar göras om. Från kommunens sida är man dock hoppfull inför framtiden och har inte gett upp.

– Vi måste vara positiva och tro att det ska gå bra, menar Kaj-Eve Enroth.

Förutom att hela projektet försenas riskerar det dessutom att bli dyrare. Tolv miljoner finns avsatt i budget för konstgräsplaner på Lillegården, men frågan är om det kommer att krävas ännu mer pengar med tanke på förseningen.

– De pengarna står kvar, men det är möjligt att vi måste komplettera, säger Ingemar Linusson.