03 jun 2014 13:25

07 jan 2015 09:56

Bygge av klubbstuga blir dyrare

Ekonomiskt bakslag för Skövde KIK

Skövde KIK:s klubbstuga på Lillegårdens idrottsområde blir knappt en halv miljon dyrare än vad som var tänkt från början.
– Ett bakslag, konstaterar klubbens ordförande Anders Plantin.

Skövde KIK har jobbat länge för att skapa en klubbstuga på Lillegården och nu är bygget i gång. Dock framkom det i samband med schaktningen att marken bestod av mycket torv, vilket betydde att det krävdes extra insatser.

– Vi blev tvungna att påla för att förstärka bottenplattan, berättar Plantin.

Det innebär i sin tur extra kostnader på strax under en halv miljon och givetvis ett surt bakslag för klubben, men nu när arbetet redan är i gång finns det inte så mycket att göra.

– Bara att ta skeden i vacker hand, konstaterar Plantin.

Klubben jobbar nu för att täcka upp merkostnaderna.

– Vi har kontakter med olika finansieringsalternativ, fortsätter SKIK-ordföranden.

Dock äventyrar det ekonomiska bakslaget inte uppförandet av klubbstugan utan arbetet fortsätter enligt plan.

– Det som kan bli är att vi inte blir klara så långt som vi vill på den tänkta budgeten, men huset kommer att stå på plats i augusti, lovar Plantin.

Klubben har övertagit paviljonger från Skövde kommun och de ska lyftas på när grunden är färdig.

– De ska gjuta bottenplattan och mura upp grunden i dagarna. Suterrängdelen ska vara klar innan sommaren, säger Plantin avslutningsvis.

Skövde KIK har jobbat länge för att skapa en klubbstuga på Lillegården och nu är bygget i gång. Dock framkom det i samband med schaktningen att marken bestod av mycket torv, vilket betydde att det krävdes extra insatser.

– Vi blev tvungna att påla för att förstärka bottenplattan, berättar Plantin.

Det innebär i sin tur extra kostnader på strax under en halv miljon och givetvis ett surt bakslag för klubben, men nu när arbetet redan är i gång finns det inte så mycket att göra.

– Bara att ta skeden i vacker hand, konstaterar Plantin.

Klubben jobbar nu för att täcka upp merkostnaderna.

– Vi har kontakter med olika finansieringsalternativ, fortsätter SKIK-ordföranden.

Dock äventyrar det ekonomiska bakslaget inte uppförandet av klubbstugan utan arbetet fortsätter enligt plan.

– Det som kan bli är att vi inte blir klara så långt som vi vill på den tänkta budgeten, men huset kommer att stå på plats i augusti, lovar Plantin.

Klubben har övertagit paviljonger från Skövde kommun och de ska lyftas på när grunden är färdig.

– De ska gjuta bottenplattan och mura upp grunden i dagarna. Suterrängdelen ska vara klar innan sommaren, säger Plantin avslutningsvis.