11 jun 2014 21:54

23 jan 2015 15:45

Skövde IK på minus

ISHOCKEY: Göran Strid tog över ordförandeklubban

Stig Kronberg avgick som ordförande på Skövde IK:s årsmöte och klubben redovisade ett underskott på nästan 230 000 kronor för säsongen 2013/2014.
– Det ser inte bra ut men det är hanterbart, säger nygamle ordföranden Göran Strid som tog över klubban.
Han deklarerade tydligt att det är A-laget som kommer att prioriteras främst.

Ekonomi och Skövde IK har inte varit någon bra kombination de senaste åren. För två år sedan stod klubben på ruinens brant med mångmiljonskulder och ett överhängande konkurshot men avvärjde det med en lyckad rekonstruktion.

Men bara två år senare uppvisar SIK ånyo ett underskott av eget kapital om än bara med 172 054 kronor efter att ha redovisat en förlust på 228 395 kronor för verksamhetsåret 2013/2014.

– Det är inte bra men det är hanterbart. Hade det inte varit det så hade jag inte tagit det här jobbet, säger nyvalde ordföranden Göran Strid som senast satt på den posten i klubben 2000–2002.

Revisorn Roland Sandberg pekade på två faktorer till minusresultatet.

– Sponsorintäkterna har varit avsevärt mindre och slutet på säsongen i allettan har inte gett samma önskade resultat som tidigare år, redogjorde han.

Stig Kronberg – som var i Holland med sitt jobb och inte närvarade under onsdagen – valde att lämna ordförandeposten på årsmötet men valdes i stället in i valberedningen.

Uppdaterad ordförande

Nye ordföranden Göran Strid har varit i klubben på olika poster sedan 1994 och berättar att han följt med i kulisserna under de senaste åren efter senaste ordförandeskapet.

– Jag är ganska väl uppdaterad och har ju regelbundna samtal med sportchefen om ditten och datten. När jag fick, den för mig, överraskande frågan om att bli ordförande så kunde jag konstatera att det finns en påtaglig framtidstro i föreningen, säger han.

– Jag ser vilken disciplin man jobbar med i dag dygnet runt för att se till att på bästa sätt förvalta sina pengar som man har. Samtidigt är vi medvetna om att vi har ett jättejobb framför oss när det gäller att få intäkter att bli tillräckligt höga och samtidigt som utgifterna måste dras ner. Det är alltid en balansgång.

Han är inställd på att vända underskottet till nästa år.

– Förutsättningarna är goda när jag nu ser den budget som har lagts och som jag har granskat översiktligt. Jag vill inte kommentera några siffror än och inte föregripa men det finns tid att komma tillbaka till det, säger Strid som säger att det blir en i stort sett oförändrad budget.

Inför förra säsongen lade Skövde IK en budget med intäkter på 7,3 miljoner kronor och utgifter på 7,2 miljoner kronor. Det var med facit i hand för små säkerhetsmarginaler i den budgetprognosen.

– Det är de ideella föreningarnas förbannelse att man måste försöka hitta rätt nivå på intäktssidan och utgiftssidan. Det är svårt i Skövde kommun i dag att få de rätta intäkterna från exempelvis sponsring.

Vad tror du era sponsorer tycker när dem ser att ni är tillbaka på ruta ett igen med underskott?

– Nej, vi är inte tillbaka på ruta ett. I 30 år som jag har känt den här klubben, 20 år på skarpen i alla fall, så har klubben i likhet med alla andra föreningar haft ett ständigt underskott att jobba med. Jag tror inte jag har sett den här klubben med ett enda plusresultat någonsin. Så det är inget sensationellt, säger Göran Strid.

Hårdare krav ställs

Till säsongen 2015/2016 ska ett regelverk om elitlicens införas även för division 1-klubbar och det kommer att ställa hårda ekonomiska krav på föreningarna. Det innebär bland annat att en förening inte får vara på obestånd och att den inte får ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 30 april under två på varandra följande räkneskapsår.

– Vi får nog se om så skulle bli fallet för då har vi inte många lag i hockeyettan nästa säsong. Det kan jag säga direkt. Man kommer i huvudsak att säga att man ska påvisa en positiv trend.

Det måste väl ändå vara er målsättning som klubb att hamna på ett positiv kapital?

– Absolut. Det tror fasen och det är också prioriterat. Hade jag sett ett sjunkande skepp hade jag inte tagit det här jobbet.

Kommer du som ny ordförande att justera ramarna för budgeten?

– Det tror jag att vi kommer att göra och mycket pekar på att vi kommer att ta en budget med större säkerhetsmarginal, men jag vill som sagt inte föregripa det arbetet.

Han betonar dock att det är seniorlaget som prioriteras främst.

– Det sista som vi kommer att dra ner på det är A-laget. Det är dragloket. Utan draglok så har vi inga intäkter. Har vi inget A-lag som kan representera oss på ett bra sätt inom ramen för lagd budget då kan vi ju nästan lika gärna lägga ner. Det är i så fall att övriga utgifter måste gå ner.

Ekonomi och Skövde IK har inte varit någon bra kombination de senaste åren. För två år sedan stod klubben på ruinens brant med mångmiljonskulder och ett överhängande konkurshot men avvärjde det med en lyckad rekonstruktion.

Men bara två år senare uppvisar SIK ånyo ett underskott av eget kapital om än bara med 172 054 kronor efter att ha redovisat en förlust på 228 395 kronor för verksamhetsåret 2013/2014.

– Det är inte bra men det är hanterbart. Hade det inte varit det så hade jag inte tagit det här jobbet, säger nyvalde ordföranden Göran Strid som senast satt på den posten i klubben 2000–2002.

Revisorn Roland Sandberg pekade på två faktorer till minusresultatet.

– Sponsorintäkterna har varit avsevärt mindre och slutet på säsongen i allettan har inte gett samma önskade resultat som tidigare år, redogjorde han.

Stig Kronberg – som var i Holland med sitt jobb och inte närvarade under onsdagen – valde att lämna ordförandeposten på årsmötet men valdes i stället in i valberedningen.

Uppdaterad ordförande

Nye ordföranden Göran Strid har varit i klubben på olika poster sedan 1994 och berättar att han följt med i kulisserna under de senaste åren efter senaste ordförandeskapet.

– Jag är ganska väl uppdaterad och har ju regelbundna samtal med sportchefen om ditten och datten. När jag fick, den för mig, överraskande frågan om att bli ordförande så kunde jag konstatera att det finns en påtaglig framtidstro i föreningen, säger han.

– Jag ser vilken disciplin man jobbar med i dag dygnet runt för att se till att på bästa sätt förvalta sina pengar som man har. Samtidigt är vi medvetna om att vi har ett jättejobb framför oss när det gäller att få intäkter att bli tillräckligt höga och samtidigt som utgifterna måste dras ner. Det är alltid en balansgång.

Han är inställd på att vända underskottet till nästa år.

– Förutsättningarna är goda när jag nu ser den budget som har lagts och som jag har granskat översiktligt. Jag vill inte kommentera några siffror än och inte föregripa men det finns tid att komma tillbaka till det, säger Strid som säger att det blir en i stort sett oförändrad budget.

Inför förra säsongen lade Skövde IK en budget med intäkter på 7,3 miljoner kronor och utgifter på 7,2 miljoner kronor. Det var med facit i hand för små säkerhetsmarginaler i den budgetprognosen.

– Det är de ideella föreningarnas förbannelse att man måste försöka hitta rätt nivå på intäktssidan och utgiftssidan. Det är svårt i Skövde kommun i dag att få de rätta intäkterna från exempelvis sponsring.

Vad tror du era sponsorer tycker när dem ser att ni är tillbaka på ruta ett igen med underskott?

– Nej, vi är inte tillbaka på ruta ett. I 30 år som jag har känt den här klubben, 20 år på skarpen i alla fall, så har klubben i likhet med alla andra föreningar haft ett ständigt underskott att jobba med. Jag tror inte jag har sett den här klubben med ett enda plusresultat någonsin. Så det är inget sensationellt, säger Göran Strid.

Hårdare krav ställs

Till säsongen 2015/2016 ska ett regelverk om elitlicens införas även för division 1-klubbar och det kommer att ställa hårda ekonomiska krav på föreningarna. Det innebär bland annat att en förening inte får vara på obestånd och att den inte får ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 30 april under två på varandra följande räkneskapsår.

– Vi får nog se om så skulle bli fallet för då har vi inte många lag i hockeyettan nästa säsong. Det kan jag säga direkt. Man kommer i huvudsak att säga att man ska påvisa en positiv trend.

Det måste väl ändå vara er målsättning som klubb att hamna på ett positiv kapital?

– Absolut. Det tror fasen och det är också prioriterat. Hade jag sett ett sjunkande skepp hade jag inte tagit det här jobbet.

Kommer du som ny ordförande att justera ramarna för budgeten?

– Det tror jag att vi kommer att göra och mycket pekar på att vi kommer att ta en budget med större säkerhetsmarginal, men jag vill som sagt inte föregripa det arbetet.

Han betonar dock att det är seniorlaget som prioriteras främst.

– Det sista som vi kommer att dra ner på det är A-laget. Det är dragloket. Utan draglok så har vi inga intäkter. Har vi inget A-lag som kan representera oss på ett bra sätt inom ramen för lagd budget då kan vi ju nästan lika gärna lägga ner. Det är i så fall att övriga utgifter måste gå ner.

Skövde IK:s styrelse

Styrelsen: Göran Strid (ny ordförande), Jonas Möller (nyval), Mikael Andersson (nyval), Kent Gustafsson (nyval), Jonas Kenne (nyval), Leif Pagnert, Leif Koorp (omval), Niclas Dahné (omval), Micke Därth (nyval).

Följande personer slutade ur den föregående styrelsen: Stig Kronberg, Anna Möller, Ing-Marie Adolfsson, Janne Hedell, Jennie Kvist, Daniel Rapp och Carl Ek.