03 jul 2014 17:15

07 jan 2015 10:15

Kräver förtydligande om bidragsbestämmelser

Revisorer ställer frågor till kommunen

IFK Skövde handboll fick ett uppskov på en faktura till Skövde kommun beviljad tidigare i år.
Med anledning av det anser nu kommunens revisorer att regelverket för bidragsbestämmelser för bidrag till ungdomsverksamhet behöver förtydligas.

Revisorerna riktar ingen kritik mot det beviljade anståndet till IFK Skövde handboll utan ifrågasätter om handläggningen av ärendet ligger inom ramen för gällande regelverk.

IFK Skövde handboll nådde en uppgörelse med kommunen om att få uppskov på en faktura ifrån skolförvaltningen på 553 000 kronor. Det handlade om kostnader för mat som serverades i samband med handbollsturneringen Skadevi cup i november förra året.

Överenskommelsen som slöts den 5 februari 2014 innebar att fakturabeloppet med tillkommande lagstadgade avgifter ska betalas den sista oktober i år.

Löpande granskning

Revisorerna hänvisar till ett regelverk som beslutades av kommunfullmäktige den 27 september 2010 om bidragsbestämmelsen för bidrag till ungdomsverksamhet.

I punkt 1:8 om ”Skulder till kommunen” står skrivet: ”att för förening som har skuld till Skövde kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag”.

Revisorerna konstaterar efter inhämtad information från fritidsförvaltningen att detta förfaringssätt vid deras bidragsgivning endast tillämpas vid fakturor som är utställda av fritidsförvaltningen.

”Man gör således en snävare tolkning av skrivningen Skövde kommun än så som bestämmelsen bokstavligen kan tolkas”, skriver revisorerna i ett yttrande i deras löpande granskning av kommunens verksamheter.

De kräver nu ett klarläggande från fritidsnämnden och kommunfullmäktige om bidragsbestämmelserna i den tidigare nämnda förordningen om skulder till Skövde kommun.

Yttrandet från kommunen ska komma revisorerna till del senast under oktober 2014.

Revisorerna riktar ingen kritik mot det beviljade anståndet till IFK Skövde handboll utan ifrågasätter om handläggningen av ärendet ligger inom ramen för gällande regelverk.

IFK Skövde handboll nådde en uppgörelse med kommunen om att få uppskov på en faktura ifrån skolförvaltningen på 553 000 kronor. Det handlade om kostnader för mat som serverades i samband med handbollsturneringen Skadevi cup i november förra året.

Överenskommelsen som slöts den 5 februari 2014 innebar att fakturabeloppet med tillkommande lagstadgade avgifter ska betalas den sista oktober i år.

Löpande granskning

Revisorerna hänvisar till ett regelverk som beslutades av kommunfullmäktige den 27 september 2010 om bidragsbestämmelsen för bidrag till ungdomsverksamhet.

I punkt 1:8 om ”Skulder till kommunen” står skrivet: ”att för förening som har skuld till Skövde kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag”.

Revisorerna konstaterar efter inhämtad information från fritidsförvaltningen att detta förfaringssätt vid deras bidragsgivning endast tillämpas vid fakturor som är utställda av fritidsförvaltningen.

”Man gör således en snävare tolkning av skrivningen Skövde kommun än så som bestämmelsen bokstavligen kan tolkas”, skriver revisorerna i ett yttrande i deras löpande granskning av kommunens verksamheter.

De kräver nu ett klarläggande från fritidsnämnden och kommunfullmäktige om bidragsbestämmelserna i den tidigare nämnda förordningen om skulder till Skövde kommun.

Yttrandet från kommunen ska komma revisorerna till del senast under oktober 2014.