11 sep 2014 09:07

07 jan 2015 10:19

Grönt ljus för konstgräsplaner

Konstgräsplanerna vid Lillegårdens idrottsområde ser ut att kunna byggas. Miljönämnden ger nu tillstånd – men ställer samtidigt hårda krav kring anläggningen.

Syftet är att skydda reservvattentäkten som ligger i anslutning till Lillegården. Inspektörerna vid Miljöförvaltningen östra Skaraborg har tidigare pekat på riskerna att konstgräsmaterialet kan lakas ur och påverka vattnet negativt.

Skövde kommuns tidigare ansökan gick inte igenom utan politikerna i miljönämnden gav besked att ansökan behövde förbättras.

Nu är det gjort och i veckan fick konstgräsplanerna klartecken från Mös, men i tillståndet finns skrivingar om vilka gränsvärden som inte får överskridas och hur regn och snö ska tas om hand.

Syftet är att skydda reservvattentäkten som ligger i anslutning till Lillegården. Inspektörerna vid Miljöförvaltningen östra Skaraborg har tidigare pekat på riskerna att konstgräsmaterialet kan lakas ur och påverka vattnet negativt.

Skövde kommuns tidigare ansökan gick inte igenom utan politikerna i miljönämnden gav besked att ansökan behövde förbättras.

Nu är det gjort och i veckan fick konstgräsplanerna klartecken från Mös, men i tillståndet finns skrivingar om vilka gränsvärden som inte får överskridas och hur regn och snö ska tas om hand.