11 sep 2014 13:00

23 jan 2015 15:50

Kontrollplaner ska skydda reservvatten

UPPDATERAD. Konstgräsplanerna vid Lillegårdens idrottsområde ser ut att bli verklighet till slut. Miljönämnden ger nu klartecken – men ställer samtidigt hårda krav kring anläggningen.

– Våra tjänstemän säger att de är trygga med de försiktighetsåtgärder som ska vidtas och då är jag det också, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

Skövde kommun vill lägga om två gräsplaner vid Lillegården till konstgräs, men närheten till reservvattentäkten i Aspö vattenskyddsområde har varit nära att kullkasta hela projektet.

Kommunen fick bakläxa på sin ansökan före sommaren, men när frågan i onsdags gick upp i nämnden för andra gången ansågs den som tillräckligt väl genomarbetad.

– Vattentäkten är prio ett. Övriga intressen får anpassa sig, men nu finns ett utformat kontrollprogram som kontrollerar allt vatten som går ut från konstgräset, säger förbundschefen Sonja Lejmark som påpekar att frågorna varit nya och att båda parter lärt sig mycket under resan.

Visar sig konstgräset trots allt vara en risk för reservvattnet så får planerna grävas upp igen.

Inte bildäck

Återvunna bildäck får inte användas i konstgräset och det finns ett antal gränsvärden som inte får överskridas. Torbjörn Bergman pekar bland annat på de risker med mjukgörande ämnen som finns i de konstgjorda grässtråna.

När planerna tas i bruk ska grundvattnet kontrolleras under två år.

Även grävning och schaktning i samband med anläggandet av planerna är omfattande reglerat i ett särskilt tillstånd. Bland annat måste alla arbetsmaskiner tankas på ett sätt som förhindrar spill samt ha läcksäkra hydraulsystem.

Skas kan överklaga

Skaraborgs sjukhus Skövde använder vatten från täkten och har i ett tidigare yttrande sagt nej till att planerna anläggs. Sjukhuset har nu möjlighet att överklaga beslutet.

– Vi ska titta på kontrollplanen tillsammans med Västfastigheter innan vi kan säga om vi ska överklaga eller inte, säger Sigmar Gericke, controller vid Skas till SLA.

– Våra tjänstemän säger att de är trygga med de försiktighetsåtgärder som ska vidtas och då är jag det också, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

Skövde kommun vill lägga om två gräsplaner vid Lillegården till konstgräs, men närheten till reservvattentäkten i Aspö vattenskyddsområde har varit nära att kullkasta hela projektet.

Kommunen fick bakläxa på sin ansökan före sommaren, men när frågan i onsdags gick upp i nämnden för andra gången ansågs den som tillräckligt väl genomarbetad.

– Vattentäkten är prio ett. Övriga intressen får anpassa sig, men nu finns ett utformat kontrollprogram som kontrollerar allt vatten som går ut från konstgräset, säger förbundschefen Sonja Lejmark som påpekar att frågorna varit nya och att båda parter lärt sig mycket under resan.

Visar sig konstgräset trots allt vara en risk för reservvattnet så får planerna grävas upp igen.

Inte bildäck

Återvunna bildäck får inte användas i konstgräset och det finns ett antal gränsvärden som inte får överskridas. Torbjörn Bergman pekar bland annat på de risker med mjukgörande ämnen som finns i de konstgjorda grässtråna.

När planerna tas i bruk ska grundvattnet kontrolleras under två år.

Även grävning och schaktning i samband med anläggandet av planerna är omfattande reglerat i ett särskilt tillstånd. Bland annat måste alla arbetsmaskiner tankas på ett sätt som förhindrar spill samt ha läcksäkra hydraulsystem.

Skas kan överklaga

Skaraborgs sjukhus Skövde använder vatten från täkten och har i ett tidigare yttrande sagt nej till att planerna anläggs. Sjukhuset har nu möjlighet att överklaga beslutet.

– Vi ska titta på kontrollplanen tillsammans med Västfastigheter innan vi kan säga om vi ska överklaga eller inte, säger Sigmar Gericke, controller vid Skas till SLA.