28 okt 2014 19:00

23 jan 2015 15:53

Värdefullt tillskott för idrotten

ALLMÄNT: Karl Frithofsons stiftelse

När Karl Frithiofson avgick som landshövding i dåvarande Skaraborgs län 1987 inrättades en stiftelse som sedan årligen har skänkt många sköna slantar till idrotten.

Solveig Sundequist har varit med sedan starten och är i dag sekreterare i stiftelsen:

– Totalt har vi fått 367 ansökningar genom åren. Av dessa har 167 stipendier delats ut till ett sammanlagt värde av 829 440 kronor.

Lennart Lundquist som representerar Slalomklubben Vitesse och som fått stipendier både 2011 och 2103 på ett sammanlagt 15 000 kronor intygar att det är bidrag som kommer väl till pass.

– Vi använder pengarna till att skicka ungdomstränare på utbildning. Totalt är det tio ledare som fått möjligheten till utbildning mycket tack vare medel från stiftelsen. Nog så värdefullt för en liten klubb med begränsad ekonomi.

Stiftelsen grundläggande ändamål är att främja utvecklingen av barn och ungdomsidrott. Ledarutveckling, jämställdhet och föreningsutveckling ingår också i kriterierna för den som söker.

Utdelning på stämman

Just nu börjar ansökningar komma in till Västergötlands Idrottsförbund komma in och sista ansökningsdagen är satt till den 1 december. Sedan är det dags för styrelsen med ordförande Lars-Åke Bergman i spetsen att ta ställning om vilka som skall bli stipendiater 2015. Utdelningen sker sedan på Västergötlands Idrottsförbunds årsstämma i april och det är avkastningen på kapitalet som delas ut.

Det kan nämnas att styrelsen består av representant från Västra Götalandsregionen (Lars-Åke Bergman), Västergötlands Idrottsförbund (Solveig Sundequist), Handelskammarens Näringslivskommitté (Bjarne Pettersson) och Riksidrottsförbundet (Kristina Olinder).

Karl Frithiofson gick ur tiden 2009. Inom stiftelsen är de noga med att arbeta vidare i hans anda när det gäller synen på idrott. Frithiofson var en färgstark landshövding i Skaraborgs län och han var dessutom en av idrottens främsta företrädare då han under 20 år var ordförande i Riksidrottsstyrelsen. Han blev 1985 dessutom den svenska idrottsrörelsens studieförbund, SISU:s, första ordförande. En post som han hade i sex år.

Solveig Sundequist har varit med sedan starten och är i dag sekreterare i stiftelsen:

– Totalt har vi fått 367 ansökningar genom åren. Av dessa har 167 stipendier delats ut till ett sammanlagt värde av 829 440 kronor.

Lennart Lundquist som representerar Slalomklubben Vitesse och som fått stipendier både 2011 och 2103 på ett sammanlagt 15 000 kronor intygar att det är bidrag som kommer väl till pass.

– Vi använder pengarna till att skicka ungdomstränare på utbildning. Totalt är det tio ledare som fått möjligheten till utbildning mycket tack vare medel från stiftelsen. Nog så värdefullt för en liten klubb med begränsad ekonomi.

Stiftelsen grundläggande ändamål är att främja utvecklingen av barn och ungdomsidrott. Ledarutveckling, jämställdhet och föreningsutveckling ingår också i kriterierna för den som söker.

Utdelning på stämman

Just nu börjar ansökningar komma in till Västergötlands Idrottsförbund komma in och sista ansökningsdagen är satt till den 1 december. Sedan är det dags för styrelsen med ordförande Lars-Åke Bergman i spetsen att ta ställning om vilka som skall bli stipendiater 2015. Utdelningen sker sedan på Västergötlands Idrottsförbunds årsstämma i april och det är avkastningen på kapitalet som delas ut.

Det kan nämnas att styrelsen består av representant från Västra Götalandsregionen (Lars-Åke Bergman), Västergötlands Idrottsförbund (Solveig Sundequist), Handelskammarens Näringslivskommitté (Bjarne Pettersson) och Riksidrottsförbundet (Kristina Olinder).

Karl Frithiofson gick ur tiden 2009. Inom stiftelsen är de noga med att arbeta vidare i hans anda när det gäller synen på idrott. Frithiofson var en färgstark landshövding i Skaraborgs län och han var dessutom en av idrottens främsta företrädare då han under 20 år var ordförande i Riksidrottsstyrelsen. Han blev 1985 dessutom den svenska idrottsrörelsens studieförbund, SISU:s, första ordförande. En post som han hade i sex år.

  • Jan Larsson