21 nov 2014 12:46

23 jan 2015 15:54

"Minns inte mycket mer än att jag frös"

Jag minns min första Novemberkåsa med vad som då var avsky, men med vad som idag är ganska roliga minnen.