28 nov 2014 16:19

23 jan 2015 15:54

Förrådsflytt efter rivning

ALLMÄNT: Föreningar lovas bättre utrymmen på Billingen

Ovisshet. Nybygget av maskinhall på skidstadion har väckt en del frågetecken hos föreningarna som blev av med förrådsutrymme när de gamla lokalerna revs.
– Jag förstår om det innebär en olägenhet för föreningarna, men de kommer att få det bättre när det är klart, säger enhetschefen Lars-Göran Elverson.

IFK Skövde friidrott, IF Hagen skidor och Skövde CK har haft tillgång till förråd för förvaring av material och dessa har varit användbara för föreningarna. Nu finns inte den byggnaden kvar utan i stället är arbetet med kommunens nya maskin- och servicehall i full gång på samma plats.

Då har föreningarna fått flytta ut, men när arbetet är klart ska IFK Skövde och IF Hagen få tillgång till förrådsutrymme i de lokaler som ligger bredvid den blivande maskinhallen och som nu används av kommunen.

– De kommer att få permanenta lokaler när vi är klara med vårt eget, intygar Elverson.

I den byggnaden har IF Hagen orientering och IFK Skövde skidor förrådsutrymme sedan tidigare och Elversons tanke är att även Skövde CK ska få förråd där.

– Vi måste försöka bereda något för dem. Antingen får vi bygga till eller bygga om så att de kan få ett utrymme.

IFK Skövde friidrott använde de gamla utrymmena i samband med Proppen och hade – särskilt vid dåligt väder – stor användning av det skärmtak som fanns i anslutning till byggnaden.

– Vi har pratat med dem om att göra ett skärmtak på deras nya lokal, fortsätter Elverson.

I samband med rivningen har det också uttryckts vissa brister när det gäller information från kommunen, men det är inget som Elverson känner igen sig i.

– Jag vill påstå att vi har informerat i god tid, säger Elverson.

Kom i gång senare

Däremot kom bygget av maskinhallen i gång senare än beräknat, vilket gjorde att det blev ont om tid för att utrymma förråden.

– Vi skulle ha kommit i gång före semestern, men det blev förskjutet och då meddelade vi föreningarna att det kan bli snabba ryck att flytta ut.

Den nya maskinhallen ska enligt plan stå klar i januari-februari nästa år och den kommer att bli en stor tillgång för kommunen.

– Det blir ett jättelyft, en servicebyggnad för vår personal och vi får en riktig verkstadshall där vi kan köra in båda våra maskiner över natten så att de kan tina av.

När det bygget är klart så är det dags för nästa att ta vid. Mitt emot Hagenstugan ska det bli en servicebyggnad med bland annat omklädning och vallabod för såväl föreningar som allmänhet.

– Det är planerad byggstart 1 april efter att skidsäsongen är slut och den ska sedan stå klar till augusti-september, säger Elverson.

Och för de ivriga skidentusiaster som undrar när snösprutningen konstaterar enhetschefen att kommunen är redo, men att det krävs lite ihållande kyla för att sätta i gång.

– Så fort det blir kallt börjar vi. Vi vilar på hanen, avslutar Lars-Göran Elverson.

IFK Skövde friidrott, IF Hagen skidor och Skövde CK har haft tillgång till förråd för förvaring av material och dessa har varit användbara för föreningarna. Nu finns inte den byggnaden kvar utan i stället är arbetet med kommunens nya maskin- och servicehall i full gång på samma plats.

Då har föreningarna fått flytta ut, men när arbetet är klart ska IFK Skövde och IF Hagen få tillgång till förrådsutrymme i de lokaler som ligger bredvid den blivande maskinhallen och som nu används av kommunen.

– De kommer att få permanenta lokaler när vi är klara med vårt eget, intygar Elverson.

I den byggnaden har IF Hagen orientering och IFK Skövde skidor förrådsutrymme sedan tidigare och Elversons tanke är att även Skövde CK ska få förråd där.

– Vi måste försöka bereda något för dem. Antingen får vi bygga till eller bygga om så att de kan få ett utrymme.

IFK Skövde friidrott använde de gamla utrymmena i samband med Proppen och hade – särskilt vid dåligt väder – stor användning av det skärmtak som fanns i anslutning till byggnaden.

– Vi har pratat med dem om att göra ett skärmtak på deras nya lokal, fortsätter Elverson.

I samband med rivningen har det också uttryckts vissa brister när det gäller information från kommunen, men det är inget som Elverson känner igen sig i.

– Jag vill påstå att vi har informerat i god tid, säger Elverson.

Kom i gång senare

Däremot kom bygget av maskinhallen i gång senare än beräknat, vilket gjorde att det blev ont om tid för att utrymma förråden.

– Vi skulle ha kommit i gång före semestern, men det blev förskjutet och då meddelade vi föreningarna att det kan bli snabba ryck att flytta ut.

Den nya maskinhallen ska enligt plan stå klar i januari-februari nästa år och den kommer att bli en stor tillgång för kommunen.

– Det blir ett jättelyft, en servicebyggnad för vår personal och vi får en riktig verkstadshall där vi kan köra in båda våra maskiner över natten så att de kan tina av.

När det bygget är klart så är det dags för nästa att ta vid. Mitt emot Hagenstugan ska det bli en servicebyggnad med bland annat omklädning och vallabod för såväl föreningar som allmänhet.

– Det är planerad byggstart 1 april efter att skidsäsongen är slut och den ska sedan stå klar till augusti-september, säger Elverson.

Och för de ivriga skidentusiaster som undrar när snösprutningen konstaterar enhetschefen att kommunen är redo, men att det krävs lite ihållande kyla för att sätta i gång.

– Så fort det blir kallt börjar vi. Vi vilar på hanen, avslutar Lars-Göran Elverson.