08 dec 2014 18:55

23 jan 2015 15:55

Måste spara en miljon kronor nästa år

Det blir dyrare för de lokala föreningarna som nästa år får en högre hallhyra.
Fritidsnämnden föreslår att nettolokaltaxan ska höjas med tio kronor från 100 till 110 vid halvårsskiftet 2015.
– Det här är nödvändigt för att få ihop vår budget. Vi lever på gränsen i dag, säger fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP).

Fritidsnämnden ska spara en miljon kronor nästa år.

En del i den besparingen föreslås bli en höjning av nettolokaltaxan för föreningarna i Skövde kommun.

– Vi har en budget som vi ska fastsälla 2015 som är lite knivig. Det är en av orsakerna till att vi nu höjer. Nu får vi in 120 000 kronor nästa år och sedan 240 000 kronor på ett helår, säger fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP) om den tio procentiga höjningen.

– Vi har tittat över hela verksamheten och landat i att göra den här höjningen. Vi måste spara en miljon kronor och med den här höjningen får vi in en del av det. Resten av besparingarna kommer vi att meddela vid februarimötet, fortsätter han.

Träder i kraft i juli

Nettolokaltaxan föreslås öka med tio kronor från dagens 100 till 110 kronor den 1 juli 2015. Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet. Senast taxan höjdes var 2009 då den också lyftes upp med tio kronor.

– Vi har sett att höjningarna av LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd) och verksamhetsbidrag har hängt med under de här åren så egentligen genomför vi bara någon form av indexhöjning. Föreningarna har det ändå bättre 2015 än vad de hade 2009 trots att vi höjer, resonerar Enroth.

Nordsjö får stipendium

Fritidsnämnden har också enhälligt beslutat att Skövde Bandys Per Nodsjö ska tilldelas årets föreningsledarstipendium på 10 000 kronor.

Nämnden hade att ta ställning till fem inkomma nomineringar och valet föll alltså på Nordsjö som verkat i Skövde Bandy under 30 års tid.

Han kommer att få ta emot priset i samband Idrottsgalan i Skövde den 31 januari i Arena Skövde.

– Han har gjort ett fantastiskt jobb i många år, säger fritidschefen Stefan Herre.

Uppvärmt konstgräs?

Dessutom delegerade fritidsnämnden frågan om möjligheten att anlägga en uppvärmd konstgräsplan på Lillegårdens IP till arbetsutskottet.

Kommunen har redan fattat beslut om att bygga två konstgräsplaner på Lillegården och byggstarten är planerad till efter fotbollsturneringen Skadevi cup nästa sommar. Beslutet att bygga bostäder på Frostaliden har gjort det tänkbart att dra fjärvärme till konstgräsplanerna.

– Två kalla konstgräsplaner är redan beslutat men vi vill att de tittar på möjligheten att ha en uppvärmd plan. Det får arbetsutskottet sedan fatta beslut om, säger Enroth.

Fritidsnämnden ska spara en miljon kronor nästa år.

En del i den besparingen föreslås bli en höjning av nettolokaltaxan för föreningarna i Skövde kommun.

– Vi har en budget som vi ska fastsälla 2015 som är lite knivig. Det är en av orsakerna till att vi nu höjer. Nu får vi in 120 000 kronor nästa år och sedan 240 000 kronor på ett helår, säger fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP) om den tio procentiga höjningen.

– Vi har tittat över hela verksamheten och landat i att göra den här höjningen. Vi måste spara en miljon kronor och med den här höjningen får vi in en del av det. Resten av besparingarna kommer vi att meddela vid februarimötet, fortsätter han.

Träder i kraft i juli

Nettolokaltaxan föreslås öka med tio kronor från dagens 100 till 110 kronor den 1 juli 2015. Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet. Senast taxan höjdes var 2009 då den också lyftes upp med tio kronor.

– Vi har sett att höjningarna av LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd) och verksamhetsbidrag har hängt med under de här åren så egentligen genomför vi bara någon form av indexhöjning. Föreningarna har det ändå bättre 2015 än vad de hade 2009 trots att vi höjer, resonerar Enroth.

Nordsjö får stipendium

Fritidsnämnden har också enhälligt beslutat att Skövde Bandys Per Nodsjö ska tilldelas årets föreningsledarstipendium på 10 000 kronor.

Nämnden hade att ta ställning till fem inkomma nomineringar och valet föll alltså på Nordsjö som verkat i Skövde Bandy under 30 års tid.

Han kommer att få ta emot priset i samband Idrottsgalan i Skövde den 31 januari i Arena Skövde.

– Han har gjort ett fantastiskt jobb i många år, säger fritidschefen Stefan Herre.

Uppvärmt konstgräs?

Dessutom delegerade fritidsnämnden frågan om möjligheten att anlägga en uppvärmd konstgräsplan på Lillegårdens IP till arbetsutskottet.

Kommunen har redan fattat beslut om att bygga två konstgräsplaner på Lillegården och byggstarten är planerad till efter fotbollsturneringen Skadevi cup nästa sommar. Beslutet att bygga bostäder på Frostaliden har gjort det tänkbart att dra fjärvärme till konstgräsplanerna.

– Två kalla konstgräsplaner är redan beslutat men vi vill att de tittar på möjligheten att ha en uppvärmd plan. Det får arbetsutskottet sedan fatta beslut om, säger Enroth.