07 mar 2015 10:00

07 mar 2015 10:00

Vill få klubbar att tänka till

ALLMÄNT: Komplext område för förbundet

På Västergötlands idrottsförbund jobbas det intensivt med jämställdhetsfrågan inom idrotten sedan åtminstone två år tillbaka.

Målet är att få föreningarna att tänka till.

– Ett jädra komplext område att jobba med, säger Bengt Palmér i jämställdhetsgruppen.

Enligt siffror från 2012 är antalet aktiva medlemmar i svenska idrottsföreningar sammanlagt drygt 4,5 miljoner med fördelningen 59 procent män och 41 procent kvinnor.

På beslutandenivå råder dock andra förhållanden.

– Jag har inte någon exakt siffra, men där ser det inte så bra ut. 40-60 är inte jämställt och eftersom vi är lika många tjejer som killar så är målet alltid 50-50. Men på beslutandenivå i föreningar och förbund speglar det inte hur det ser ut i verkligheten.

Ökad medvetenhet

Palmér är en av 25 utbildnings- och idrottskonsulenter på Västergötlands idrottsförbund, och han sitter även med i förbundets jämställdhetsgrupp där han är kontaktperson.

Han berättar om en ökad medvetenhet från förbundets sida där deras jobb i första hand handlar om att öka föreningarnas intresse för jämställdhetsfrågor.

Han säger också att det jobbas mycket internt för att få konsulenterna att alltid ha de här frågorna med sig ut när de träffar de västgötska föreningarna.

– Jag tror inte att vi agerar ojämställt medvetet alla gånger. Det handlar mer om att vi gör som vi alltid har gjort och ibland behöver man få tanken åt ett annat håll och försöka tänka om, säger han.

– Tittar man över tid så kan vi inte slå oss för bröstet, men vi ser en utveckling som är på väg åt rätt håll. I många föreningar ser vi att man jämställer manlig och kvinnlig idrott mer och mer, de får oftare samma förutsättningar. Det jobbar vi med i föreningarna och det finns inget annat alternativ, att jobba på annat sätt är föråldrat och kommer inte att hålla i framtiden.

Vad är nästa fas med det här arbetet?

– Nästa fas är att reagera och agera ännu mer när vi möter ojämställdheten. Vi kan inte tala om för föreningarna att dom ska göra så här och så här, utan vi ska väcka tankar. Det är det vi kan göra för att försöka påverka.

Enligt siffror från 2012 är antalet aktiva medlemmar i svenska idrottsföreningar sammanlagt drygt 4,5 miljoner med fördelningen 59 procent män och 41 procent kvinnor.

På beslutandenivå råder dock andra förhållanden.

– Jag har inte någon exakt siffra, men där ser det inte så bra ut. 40-60 är inte jämställt och eftersom vi är lika många tjejer som killar så är målet alltid 50-50. Men på beslutandenivå i föreningar och förbund speglar det inte hur det ser ut i verkligheten.

Ökad medvetenhet

Palmér är en av 25 utbildnings- och idrottskonsulenter på Västergötlands idrottsförbund, och han sitter även med i förbundets jämställdhetsgrupp där han är kontaktperson.

Han berättar om en ökad medvetenhet från förbundets sida där deras jobb i första hand handlar om att öka föreningarnas intresse för jämställdhetsfrågor.

Han säger också att det jobbas mycket internt för att få konsulenterna att alltid ha de här frågorna med sig ut när de träffar de västgötska föreningarna.

– Jag tror inte att vi agerar ojämställt medvetet alla gånger. Det handlar mer om att vi gör som vi alltid har gjort och ibland behöver man få tanken åt ett annat håll och försöka tänka om, säger han.

– Tittar man över tid så kan vi inte slå oss för bröstet, men vi ser en utveckling som är på väg åt rätt håll. I många föreningar ser vi att man jämställer manlig och kvinnlig idrott mer och mer, de får oftare samma förutsättningar. Det jobbar vi med i föreningarna och det finns inget annat alternativ, att jobba på annat sätt är föråldrat och kommer inte att hålla i framtiden.

Vad är nästa fas med det här arbetet?

– Nästa fas är att reagera och agera ännu mer när vi möter ojämställdheten. Vi kan inte tala om för föreningarna att dom ska göra så här och så här, utan vi ska väcka tankar. Det är det vi kan göra för att försöka påverka.