29 mar 2015 14:57

29 mar 2015 18:46

Fina siffror på Skövde KIK:s årsmöte

FOTBOLL: Plantin omvald som ordförande

Skövde KIK har haft årsmöte och redovisade positiva siffror på flera fronter.

Ekonomiskt gjorde föreningen ett plusresultat på 57 600 kronor.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit et riktigt bra år, säger omvalde ordföranden Anders Plantin.

Plantin fick förnyat förtroende av årsmötet och går nu in på sitt femte år som ordförande i Skövde KIK. Han kan blicka tillbaka på ett bra 2014 och läget för föreningen ser ljust ut. Ett ekonomiskt plusresultat på drygt 50 000 kronor samt ett eget kapital på 250 000 kronor är givetvis siffror som SKIK-ordföranden är belåten med.

– Vi har en hälsosam ekonomi med intäkter och utgifter i balans, konstaterar Plantin.

En knapp ökning på antalet medlemmar kan noteras, men antalet deltagartillfällen under året har skjutit rejält i höjden. Under 2014 var det 13 100 tillfällen att jämföra med knappt 10 000 året innan.

Under 2014 har klubben drivit ett integrationsprojekt i Ryd och planen är fortsätta det under 2015. Skövde KIK påbörjade också bygget av en klubbstuga på Lillegårdens IP. Den är inte riktigt färdig och SKIK hoppas att fortsätta arbetet med stugan allt eftersom.

– Vi tar det pö om pö och någon gång under året hoppas vi att det ska stå klart, säger Plantin och betonar samtidigt att man inte har rört det egna kapitalet för att finansiera bygget.

Annan kostnadsbild

Med klubbstugan räknar föreningen med en annan kostnadsbild, men enligt Plantin kommer SKIK att få ihop ekonomin.

– Vi har lagt en budget med målsättning att gå plus i storleksordningen som det här året. Vi ska nog ro det i land, menar Plantin.

Inga nyval gjordes i styrelsen som är ograverad jämfört med 2014.

Styrelsen 2015: Anders Plantin (ordförande), Stefan Karhi, Anna Lindström, Fredrik Fröjd, Jan Larsson, Ingvar Blixt, Joachim Wixtröm.

Plantin fick förnyat förtroende av årsmötet och går nu in på sitt femte år som ordförande i Skövde KIK. Han kan blicka tillbaka på ett bra 2014 och läget för föreningen ser ljust ut. Ett ekonomiskt plusresultat på drygt 50 000 kronor samt ett eget kapital på 250 000 kronor är givetvis siffror som SKIK-ordföranden är belåten med.

– Vi har en hälsosam ekonomi med intäkter och utgifter i balans, konstaterar Plantin.

En knapp ökning på antalet medlemmar kan noteras, men antalet deltagartillfällen under året har skjutit rejält i höjden. Under 2014 var det 13 100 tillfällen att jämföra med knappt 10 000 året innan.

Under 2014 har klubben drivit ett integrationsprojekt i Ryd och planen är fortsätta det under 2015. Skövde KIK påbörjade också bygget av en klubbstuga på Lillegårdens IP. Den är inte riktigt färdig och SKIK hoppas att fortsätta arbetet med stugan allt eftersom.

– Vi tar det pö om pö och någon gång under året hoppas vi att det ska stå klart, säger Plantin och betonar samtidigt att man inte har rört det egna kapitalet för att finansiera bygget.

Annan kostnadsbild

Med klubbstugan räknar föreningen med en annan kostnadsbild, men enligt Plantin kommer SKIK att få ihop ekonomin.

– Vi har lagt en budget med målsättning att gå plus i storleksordningen som det här året. Vi ska nog ro det i land, menar Plantin.

Inga nyval gjordes i styrelsen som är ograverad jämfört med 2014.

Styrelsen 2015: Anders Plantin (ordförande), Stefan Karhi, Anna Lindström, Fredrik Fröjd, Jan Larsson, Ingvar Blixt, Joachim Wixtröm.