17 apr 2015 15:31

17 apr 2015 15:31

Karlström omvaldes

ALLMÄNT

Västergötlands idrottsförbund har haft årsstämma och Sören Karlström från Skövde omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Anita Zetterman, Göran Nyberg, Per Ekberg, Nathalie Welander, Carl-Erik Johnson, Peter Fredriksson, Anette Svensson samt Patricia Daoud. Margareta Wetterberg avtackades efter 23 år i styrelsen.

36 specialdistriktsförbund fanns representerade på stämman där TV-sportens Jens Lind var gästföreläsare.

Västergötlands idrottsförbund har haft årsstämma och Sören Karlström från Skövde omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Anita Zetterman, Göran Nyberg, Per Ekberg, Nathalie Welander, Carl-Erik Johnson, Peter Fredriksson, Anette Svensson samt Patricia Daoud. Margareta Wetterberg avtackades efter 23 år i styrelsen.

36 specialdistriktsförbund fanns representerade på stämman där TV-sportens Jens Lind var gästföreläsare.