22 apr 2015 17:29

22 apr 2015 17:29

Skövde KIK får borgen

SKÖVDE

Skövde kommun går i borgen för lån på två miljoner kronor som Skövde KIK tagit upp. Lånen finansierar klubbens byggande av en ny klubbstuga.

Bygget har fördyrats på grund av markförhållanden och när den tilltänka finansieringen stupade väljer kommen att gå in med ett borgensåtagande.

Klubbens ekonomiska situation ska varje år följas upp.

Skövde kommun går i borgen för lån på två miljoner kronor som Skövde KIK tagit upp. Lånen finansierar klubbens byggande av en ny klubbstuga.

Bygget har fördyrats på grund av markförhållanden och när den tilltänka finansieringen stupade väljer kommen att gå in med ett borgensåtagande.

Klubbens ekonomiska situation ska varje år följas upp.