18 sep 2015 13:13

18 sep 2015 15:28

"Jag har haft väldigt fina år i Skövde"

NY VERSION: Fritidschefen i Skövde kommun Stefan Herre har sagt upp sig och slutar vid årsskiftet.
– Jag har haft väldigt fina år i Skövde, men nu känns det som jag gjort mitt.

Han började sin tjänst i augusti 2010 och totalt blir det knappt 5,5 år i kommunen som fritidschef.

– Jag är nöjd med vad vi har åstadkommit, bland annat var uppdraget att försöka bidra till att få fart på Billingens Fritidsområde, samt att jobba för att Arena Skövde skall vara en anläggning att räkna med. Badet har fått pris som landets bästa äventyrsbad fyra år i rad så nog tycker jag att vi lyckats, kommenterar Stefan.

Tillkomsten av de två nya konstgräsplanerna, som just nu håller på att anläggas på Lillegården, är en annan stor sak som kommit under Stefan Herres tid som fritidschef.

– Jag vet att det finns olika åsikter om konstgräsplanerna, men jag är övertygad om att det kommer att bli bra. Eftersom planerna anläggs med konstgräs mellan spelytorna blir det en gigantisk konstgräsyta som är unik.

Skövde kommun gjorde en omorganisation med indelning i olika sektorer. Fritid sorterades in under sektor för ”Medborgare och samhällsutveckling” med Rogher Selmosson som chef, där ingår även Kultur, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

Har omorganisationen något med ditt beslut att göra?

– Nej, det vill jag inte påstå. Jag har varit med tillräckligt länge för att förstå att ibland måste man göra om organisationen och jag har inga synpunkter där och det har inte påverkat mitt beslut.

Stefan Herre har även sedan en tid tillbaka både varit fritidschef och chef för Arena Skövde.

Herre utgår ifrån att ersättare skall rekryteras:

– Vi omsätter ju 150 miljoner, så nog behövs det alltid.

Stefan Herre har sitt hem och sin familj i Grundsund på västkusten. Han har veckopendlat till Skövde och sådant har också vägts in när beslutet att säga upp sig har växt fram.

– Visst, och nu räknar jag med att vara hemma och ta en del uppdrag, bland annat inom Bohusläns Fotbollförbund, säger Stefan som skall fylla 62 år.

Han började sin tjänst i augusti 2010 och totalt blir det knappt 5,5 år i kommunen som fritidschef.

– Jag är nöjd med vad vi har åstadkommit, bland annat var uppdraget att försöka bidra till att få fart på Billingens Fritidsområde, samt att jobba för att Arena Skövde skall vara en anläggning att räkna med. Badet har fått pris som landets bästa äventyrsbad fyra år i rad så nog tycker jag att vi lyckats, kommenterar Stefan.

Tillkomsten av de två nya konstgräsplanerna, som just nu håller på att anläggas på Lillegården, är en annan stor sak som kommit under Stefan Herres tid som fritidschef.

– Jag vet att det finns olika åsikter om konstgräsplanerna, men jag är övertygad om att det kommer att bli bra. Eftersom planerna anläggs med konstgräs mellan spelytorna blir det en gigantisk konstgräsyta som är unik.

Skövde kommun gjorde en omorganisation med indelning i olika sektorer. Fritid sorterades in under sektor för ”Medborgare och samhällsutveckling” med Rogher Selmosson som chef, där ingår även Kultur, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

Har omorganisationen något med ditt beslut att göra?

– Nej, det vill jag inte påstå. Jag har varit med tillräckligt länge för att förstå att ibland måste man göra om organisationen och jag har inga synpunkter där och det har inte påverkat mitt beslut.

Stefan Herre har även sedan en tid tillbaka både varit fritidschef och chef för Arena Skövde.

Herre utgår ifrån att ersättare skall rekryteras:

– Vi omsätter ju 150 miljoner, så nog behövs det alltid.

Stefan Herre har sitt hem och sin familj i Grundsund på västkusten. Han har veckopendlat till Skövde och sådant har också vägts in när beslutet att säga upp sig har växt fram.

– Visst, och nu räknar jag med att vara hemma och ta en del uppdrag, bland annat inom Bohusläns Fotbollförbund, säger Stefan som skall fylla 62 år.

  • Jan Larsson