12 nov 2015 22:35

12 nov 2015 22:35

Förbundet avslår Lugis protest

HANDBOLL: Får inte gehör för sina synpunkter i match mot Skövde HF

Lugi HF lämnade in en protest efter matchen mot Skövde HF i Arena Skövde den 6 november.

Svenska handbollsförbundets protestutskott har valt att avslå protesten efter att ha haft ett telefonmöte i ärendet.

Skövde HF vann matchen med 17–16.

Som SLA tidigare har rapporterat om valde Lugi HF att lämna in en protest i samband med Skövde HF:s segermatch mot Lugi HF i Arena Skövde fredagen den 6 november.

Det handlade om en sekvens direkt i början av matchen där Lugi HF menade på att bollen var i mål men felaktigt blev bortdömt.

”Vi anser att Melissa Petrén gör mål i sitt avslut i början av matchen. (inom de första fem minuter) som ej blev dömt mål” skriver Lugi HF genom tränaren Dragan Brljevic i sin protestskrivelse till förbundet.

Joakim Lindbratt och Tommie Moberg var domare i matchen och Lindbratt ger sin syn på situationen i ärendet.

”I matchsituationen gör ja bedömningen att bollen tar insida stolpe och ut igen men aldrig över mållinjen. Därav mitt wash-out tecken”.

Svenska handbollsförbundets protestutskott har haft ett telefonmöte i ärendet och valde att avslå Lugis protest med hänvisning till regelboken 17 kapitlet, 11 paragrafen. Den lyder: Domarnas avgöranden i sakfrågor, grundade på deras iakttagelser, är utan appell.

I beslutet som var enhälligt deltog följande personer: Rolf Vestberg, Björn Ericsson och Mikael Thelander.

Lugi HF har rätt att överklaga detta beslut till Riksidrottsnämnden (RIN). Klagoskriften skall vara RIN tillhanda senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelats och det var den 11 november.

Som SLA tidigare har rapporterat om valde Lugi HF att lämna in en protest i samband med Skövde HF:s segermatch mot Lugi HF i Arena Skövde fredagen den 6 november.

Det handlade om en sekvens direkt i början av matchen där Lugi HF menade på att bollen var i mål men felaktigt blev bortdömt.

”Vi anser att Melissa Petrén gör mål i sitt avslut i början av matchen. (inom de första fem minuter) som ej blev dömt mål” skriver Lugi HF genom tränaren Dragan Brljevic i sin protestskrivelse till förbundet.

Joakim Lindbratt och Tommie Moberg var domare i matchen och Lindbratt ger sin syn på situationen i ärendet.

”I matchsituationen gör ja bedömningen att bollen tar insida stolpe och ut igen men aldrig över mållinjen. Därav mitt wash-out tecken”.

Svenska handbollsförbundets protestutskott har haft ett telefonmöte i ärendet och valde att avslå Lugis protest med hänvisning till regelboken 17 kapitlet, 11 paragrafen. Den lyder: Domarnas avgöranden i sakfrågor, grundade på deras iakttagelser, är utan appell.

I beslutet som var enhälligt deltog följande personer: Rolf Vestberg, Björn Ericsson och Mikael Thelander.

Lugi HF har rätt att överklaga detta beslut till Riksidrottsnämnden (RIN). Klagoskriften skall vara RIN tillhanda senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelats och det var den 11 november.