14 nov 2015 06:00

14 nov 2015 06:00

Skövde Bandy vill bygga en ny bandyhall

BANDY: Skövde Bandy har storslagna planer på Billingens fritidsområde

Skövde Bandy vill bygga en ny bandyhall med möjligheter till andra aktiviteter året om i ett projekt som går under parollen Billingens aktivitetsland.
– Nu jobbar vi hårt för att få med andra föreningar på den här idén. Vi gör det här för att rädda bandysporten, säger Skövde Bandys ordförande Arne Lorentzon.

SLA har tidigare skrivit om Skövde Bandys tankar om en ny bandyhall på Billingens fritidsområde.

Nu har klubben intensifierat sitt arbete och hoppas få fler föreningar att nappa på idén.

Det satsas på Billingen på olika sätt och då vill Skövde Bandy vara med och bidra.

Under projektet Billingens aktivitetsland lanserar klubben idén om en ny bandyhall som även går att använda till andra aktiviteter året om.

Vill rädda sporten

Klimatförändringarna och de milda vintrarna slår hårt mot bandyn i Sverige.

Att bygga en hall, som har skett på flera andra orter runt om i Sverige, är Skövde Bandys lösning på problemet.

– Vi ser det här som en idé för att rädda bandysporten. Vi ser hur de varma vintrarna ställer till det för oss och flera andra klubbar har problem med att få is. Vi såg ju hur Gais tvingades lägga ner sin elitsatsning eftersom man inte klarade av att få is på Heden i Göteborg, säger Skövde Bandys ordförande Arne Lorentzon.

Har sökt lån

Totalt rör det sig om kostnader på 28 miljoner för att bygga en ny bandyhall med möjligheter för andra aktiviteter. Skövde Bandy har sökt ett ränte- och amorteringsfritt lån på 17 miljoner kronor hos Skövde kommun. Men sedan hoppas klubben få in ytterligare medel från allmänna arvsfonden och anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet som klubben ska ansöka om.

– Klubben kommer också att gå in och satsa i det här projektet och sedan jobbar vi för att få in pengar från privatpersoner och sponsorer, säger Arne Lorentzon.

– Vi ska söka bygglov och jobbar för att skriva ett arrendeavtal med kommunen på minst tio år. Det är kommunens mark som vi bygger på och efter tio år äger de anläggningen. Då får man se hur den ska drivas vidare.

Fredrik Lorentzon är projektledare och ska nu jobba ungefär ett halvår med att försöka få med andra föreningar på den här idén och attrahera externa medfinansiärer. Enligt Arne Lorentzon har klubben ett bra samarbete med Hotell Billingehus.

– Värmen som blir över ska användas för att värma upp badet på sommaren och hotellet på vintrarna.

Kan användas till flera saker

Anläggningen ska också kunna användas till olika mässor, konferenser och konserter.

– Det är något som saknas i Skövde. Idag är det bara i Arena Skövde som det går att arrangera stora mässor under tak, fortsätter Arne.

I förslaget ska hallen ha tre väggar och en öppen del som ska kunna slutas vid behov.

Tanken är att ha is från 1 oktober till i mitten av mars och sedan använda anläggningen till olika sommaraktiviteter. Där hoppas bandyföreningen att andra klubbar ska visa intresse.

Det är ett storslaget projekt som Skövde Bandy lanserar. I deras vision hoppas klubben att börja bygga våren 2017 med invigning i augusti samma år.

SLA har tidigare skrivit om Skövde Bandys tankar om en ny bandyhall på Billingens fritidsområde.

Nu har klubben intensifierat sitt arbete och hoppas få fler föreningar att nappa på idén.

Det satsas på Billingen på olika sätt och då vill Skövde Bandy vara med och bidra.

Under projektet Billingens aktivitetsland lanserar klubben idén om en ny bandyhall som även går att använda till andra aktiviteter året om.

Vill rädda sporten

Klimatförändringarna och de milda vintrarna slår hårt mot bandyn i Sverige.

Att bygga en hall, som har skett på flera andra orter runt om i Sverige, är Skövde Bandys lösning på problemet.

– Vi ser det här som en idé för att rädda bandysporten. Vi ser hur de varma vintrarna ställer till det för oss och flera andra klubbar har problem med att få is. Vi såg ju hur Gais tvingades lägga ner sin elitsatsning eftersom man inte klarade av att få is på Heden i Göteborg, säger Skövde Bandys ordförande Arne Lorentzon.

Har sökt lån

Totalt rör det sig om kostnader på 28 miljoner för att bygga en ny bandyhall med möjligheter för andra aktiviteter. Skövde Bandy har sökt ett ränte- och amorteringsfritt lån på 17 miljoner kronor hos Skövde kommun. Men sedan hoppas klubben få in ytterligare medel från allmänna arvsfonden och anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet som klubben ska ansöka om.

– Klubben kommer också att gå in och satsa i det här projektet och sedan jobbar vi för att få in pengar från privatpersoner och sponsorer, säger Arne Lorentzon.

– Vi ska söka bygglov och jobbar för att skriva ett arrendeavtal med kommunen på minst tio år. Det är kommunens mark som vi bygger på och efter tio år äger de anläggningen. Då får man se hur den ska drivas vidare.

Fredrik Lorentzon är projektledare och ska nu jobba ungefär ett halvår med att försöka få med andra föreningar på den här idén och attrahera externa medfinansiärer. Enligt Arne Lorentzon har klubben ett bra samarbete med Hotell Billingehus.

– Värmen som blir över ska användas för att värma upp badet på sommaren och hotellet på vintrarna.

Kan användas till flera saker

Anläggningen ska också kunna användas till olika mässor, konferenser och konserter.

– Det är något som saknas i Skövde. Idag är det bara i Arena Skövde som det går att arrangera stora mässor under tak, fortsätter Arne.

I förslaget ska hallen ha tre väggar och en öppen del som ska kunna slutas vid behov.

Tanken är att ha is från 1 oktober till i mitten av mars och sedan använda anläggningen till olika sommaraktiviteter. Där hoppas bandyföreningen att andra klubbar ska visa intresse.

Det är ett storslaget projekt som Skövde Bandy lanserar. I deras vision hoppas klubben att börja bygga våren 2017 med invigning i augusti samma år.