24 nov 2015 19:19

24 nov 2015 19:19

Axevalla får multiarena

ALLMÄNT: Visionen blir verklighet

Det kommer att byggas en ny multiarena för hästsport på Axevallas travbana.
Under 2016 kommer spaden att sättas i marken och bygget kommer att ske i etapper under de närmaste åren.

Skara hästland är en ideell förening i Skara kommun som arbetar för att främja och stärka såväl sport, utbildning och hästavel i Skaraborg. De driver evenemang och utvecklingsprojekt med det fysiska området kring Axevalla travbana som bas i syfte att öka turismen i området.

De har haft som ambition att göra Axevalla travbana till en multiarena för hästsport sedan de lät göra en förstudie 2012.

Nu konkretiseras deras tankar och blir till verklighet. Tillsammans med Västergötlands travsällskap och Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen genomförs nu deras vision.

Nybyggnationer

Skaraortens Ryttarförening planerar samtidigt också för en nybyggnation för att möta den utveckling som sker vid Axevalla travbana.

Tanken är att ryttarföreningens lokaler och hästar ska inkluderas i den nya satsningen.

”Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen har beslutat att förlägga alla sina hästutbildningar på Axevalla travbana. Samtidigt görs satsningar på islandshästbana och ridbanor på innerplan. Detta innebär att Axevalla blir en arena som kan husera stora hästtävlingar och utbildningar inom många discipliner”, skriver representanter för Skara hästland, Västergötlands travsällskap och Naturbruksförvaltningen Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Bygget sker etappvis

Centraliseringen av naturbruksskolornas hästinriktning till Axevalla travbana ställer krav på förändringar för att skapa en modern och ändamålsenlig hästanläggning för skolans verksamhet. Ett nytt ridhus kommer att byggas i anslutning till den befintliga körhallen och nya stallar för skolans hästar samt elevhotell. Det ska även investeras i nya ridbanor.

Bygget är planerat att startas under 2016 och byggnationer kommer att ske i etapper under de närmaste åren.

Hösten 2016 kommer den första årskursen på hästgymnasiet att kunna börja sin utbildning.

Skara hästland är en ideell förening i Skara kommun som arbetar för att främja och stärka såväl sport, utbildning och hästavel i Skaraborg. De driver evenemang och utvecklingsprojekt med det fysiska området kring Axevalla travbana som bas i syfte att öka turismen i området.

De har haft som ambition att göra Axevalla travbana till en multiarena för hästsport sedan de lät göra en förstudie 2012.

Nu konkretiseras deras tankar och blir till verklighet. Tillsammans med Västergötlands travsällskap och Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen genomförs nu deras vision.

Nybyggnationer

Skaraortens Ryttarförening planerar samtidigt också för en nybyggnation för att möta den utveckling som sker vid Axevalla travbana.

Tanken är att ryttarföreningens lokaler och hästar ska inkluderas i den nya satsningen.

”Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen har beslutat att förlägga alla sina hästutbildningar på Axevalla travbana. Samtidigt görs satsningar på islandshästbana och ridbanor på innerplan. Detta innebär att Axevalla blir en arena som kan husera stora hästtävlingar och utbildningar inom många discipliner”, skriver representanter för Skara hästland, Västergötlands travsällskap och Naturbruksförvaltningen Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Bygget sker etappvis

Centraliseringen av naturbruksskolornas hästinriktning till Axevalla travbana ställer krav på förändringar för att skapa en modern och ändamålsenlig hästanläggning för skolans verksamhet. Ett nytt ridhus kommer att byggas i anslutning till den befintliga körhallen och nya stallar för skolans hästar samt elevhotell. Det ska även investeras i nya ridbanor.

Bygget är planerat att startas under 2016 och byggnationer kommer att ske i etapper under de närmaste åren.

Hösten 2016 kommer den första årskursen på hästgymnasiet att kunna börja sin utbildning.