16 dec 2015 15:28

16 dec 2015 15:28

Uppvaktade kommunen

ALLMÄNT: Föreningar i Skultorp vill ha en ny idrottshall

Skultorpsborna vill ha en ny idrottshall.
På onsdagen uppvaktades kommunen av lokala krafter.
De överlämnade en skrivelse och en namnlista på 2 700 namn till kommunalråden.

Det finns ett stort engagemang i Skultorp för en ny idrottshall. Det illustrerades tydligt under onsdagen när olika representanter för initiativet, som SLA tidigare har rapporterat om, uppvaktade kommunen med en skrivelse och en namninsamling.

Den senare visar på en bred uppslutning i samhället då 2 700 underskrifter har inkommit.

Skultorps föreningsliv trycker också på i frågan genom Skultorps IF, Skultorps TK, Skultorpsbygdens intresseförening, Lions, Scouterna, Svenska kyrkan och Hembygdsföreningen som stödjer uppropet.

– Våra förväntningar är att kommunen ska ta till sig det här och våra förhoppningar är att vi kommer in på listan över hallar som ska byggas nu. Det ligger redan ett antal hallar som är beslutade men det måste ju till mer och då tycker vi att det sedan är dags att bygga en hall i Skultorp, säger Hans Furhoff som är en av de drivande personerna i frågan.

Olika aspekter

Han lyfter fram såväl idrottsliga som samhälleliga aspekter till behovet av en ny fullstor hall.

I dag finns det endast två mindre gymnastiksalar på Billingsdals- och Svärtagårdsskolan.

– Vi är många från Skultorp som tycker att vi har behov av en idrottshall som är bättre än de vi har. Bakgrunden är idrottslig att föreningar saknar lokaler men vi ser det också som en samhällsfunktion ute i Skultorp. Vi ska ha många pusselbitar och en hall tror vi är en viktig bit. Skövde har höga mål om ökad tillväxt och fler bostäder. Det finns möjligheter ute i Skultorp och då tror vi att en hall är något som gör att man kan skapa en högre attraktionskraft.

Bra att sprida ut anläggningarna

Hans Furhoff ser också en betydelse att inte bara koncentrerar idrottsanläggningarna i kommunen.

– Det kan finnas en fördel att man sprider hallarna i de olika kommundelarna. Det är väldigt mycket ungdomar som använder detta och att våra ungdomar i Skultorp inte ska behöva ta bussen till Stöpen eller bli körda någonstans. Det är också en viktig fråga om säkerhet och miljö, säger han och fortsätter:

– Nu är det Skultorps tur att få till den här hallen. Vi ser den som en del i Skultorps utveckling. Vi är fullt medvetna om att det finns andra önskemål och andra som ligger på men vi tycker att vi har vettiga skäl för en ny hall, fortsätter Furhoff som hoppas på en återkoppling från kommunen.

Begrundar skrivelsen

Kommunalråden Katarina Jonsson (M) och Leif Walterum (C) tog emot delegationen.

De imponerades av den stora uppslutningen, det lokala engagemanget och lovade att begrunda skrivelsen.

– Vi tar till oss den och vi börjar hela vår budgetprocess efter årsskiftet så det kommer vi att diskutera. Sedan kan vi inte utställa några löften men vi kommer att titta på det är på ett respektfullt sätt. Vi vill att det ska gå att bo och leva i hela kommunen och då är fritid och kultur viktiga tillväxtsdelar.

Skultorp har omkring 3 700 invånare och är näst efter Ryd den största kommundelen i Skövde.

Det finns ett stort engagemang i Skultorp för en ny idrottshall. Det illustrerades tydligt under onsdagen när olika representanter för initiativet, som SLA tidigare har rapporterat om, uppvaktade kommunen med en skrivelse och en namninsamling.

Den senare visar på en bred uppslutning i samhället då 2 700 underskrifter har inkommit.

Skultorps föreningsliv trycker också på i frågan genom Skultorps IF, Skultorps TK, Skultorpsbygdens intresseförening, Lions, Scouterna, Svenska kyrkan och Hembygdsföreningen som stödjer uppropet.

– Våra förväntningar är att kommunen ska ta till sig det här och våra förhoppningar är att vi kommer in på listan över hallar som ska byggas nu. Det ligger redan ett antal hallar som är beslutade men det måste ju till mer och då tycker vi att det sedan är dags att bygga en hall i Skultorp, säger Hans Furhoff som är en av de drivande personerna i frågan.

Olika aspekter

Han lyfter fram såväl idrottsliga som samhälleliga aspekter till behovet av en ny fullstor hall.

I dag finns det endast två mindre gymnastiksalar på Billingsdals- och Svärtagårdsskolan.

– Vi är många från Skultorp som tycker att vi har behov av en idrottshall som är bättre än de vi har. Bakgrunden är idrottslig att föreningar saknar lokaler men vi ser det också som en samhällsfunktion ute i Skultorp. Vi ska ha många pusselbitar och en hall tror vi är en viktig bit. Skövde har höga mål om ökad tillväxt och fler bostäder. Det finns möjligheter ute i Skultorp och då tror vi att en hall är något som gör att man kan skapa en högre attraktionskraft.

Bra att sprida ut anläggningarna

Hans Furhoff ser också en betydelse att inte bara koncentrerar idrottsanläggningarna i kommunen.

– Det kan finnas en fördel att man sprider hallarna i de olika kommundelarna. Det är väldigt mycket ungdomar som använder detta och att våra ungdomar i Skultorp inte ska behöva ta bussen till Stöpen eller bli körda någonstans. Det är också en viktig fråga om säkerhet och miljö, säger han och fortsätter:

– Nu är det Skultorps tur att få till den här hallen. Vi ser den som en del i Skultorps utveckling. Vi är fullt medvetna om att det finns andra önskemål och andra som ligger på men vi tycker att vi har vettiga skäl för en ny hall, fortsätter Furhoff som hoppas på en återkoppling från kommunen.

Begrundar skrivelsen

Kommunalråden Katarina Jonsson (M) och Leif Walterum (C) tog emot delegationen.

De imponerades av den stora uppslutningen, det lokala engagemanget och lovade att begrunda skrivelsen.

– Vi tar till oss den och vi börjar hela vår budgetprocess efter årsskiftet så det kommer vi att diskutera. Sedan kan vi inte utställa några löften men vi kommer att titta på det är på ett respektfullt sätt. Vi vill att det ska gå att bo och leva i hela kommunen och då är fritid och kultur viktiga tillväxtsdelar.

Skultorp har omkring 3 700 invånare och är näst efter Ryd den största kommundelen i Skövde.