18 jan 2016 21:21

18 jan 2016 21:21

Lokala företag griper in för att rädda IFK

HANDBOLL: Så skall IFK Skövde Handbolls ekonomiska kris lösas

Arbetet med att IFK Skövde Handboll skall leva vidare som elitförening är inne i ett intensivt skede.
Just nu jobbas det febrilt i styrelsen och i den externa nätverksgrupp av lokala företagare som har knutits till klubben.
– Alla pusselbitar är inte på plats, men vi är positiva och tror stenhårt på att vi skall lyckas, säger Joakim Wendt som ingår i gruppen.

Ganska snabbt då det stod klart att IFK Skövde offentliggjorde att de tvingas att skära i sin verksamhet togs initiativ till den grupp som nu går i bräschen för att försöka få klubbens ekonomi på fötter. Dels behövs det pengar kortsiktigt och dels måste klubben hitta ett sätt att jobba långsiktigt.

– Vi kallar det för elit 2020 och målet är IFK skall spela minst semifinal då, kommenterar Wendt.

Lokala företag

Nätverket som tagit på sig ansvaret att hjälpa IFK-handboll i sitt prekära läge består av följande företag: Borgunda Bygghandel, Furhoffs Rostfria, Länsförsäkringar, Ström och Andersson Plåtslageri, Sisab Svets och Verktygsgrossisten och Skövde Värmeverk.

– I första hand skall vi vara ett nätverk som skall vara behjälplig klubben och vi är alla måna om att IFK Skövde skall leva vidare som en elitförening, fortsätter Wendt.

Gruppen är intimt knuten till styrelsen och de som sitter med där har alla gått med på att ta ett personligt ekonomiskt ansvar. Gruppen är också mån om att det skall vara ett högt tempo i arbetet.

– Det är viktigt att det kommer fram lösningar snabbt och att det är bra tempo i arbetet, säger Joakim Wendt.

Sänkta löner fortsatt aktuellt

Det är fortfarande aktuellt med att sänka lönerna med 40 procent för all anställd personal.

– Jag upplever att det finns en stor förståelse för detta och det är viktigt att poängtera att kontrakten inte är uppsagda utan föremål för omförhandling, fortsätter Wendt.

Hur som helst mycket arbete som återstår, men företagarna i gruppen har bestämt sig för att jobba hårt för att rädda IFK:s handboll.

– Jobbet fortsätter och vi räknar med att återkomma med detaljer i nästa vecka, men vi är förhoppningsfulla och vi har fått många positiva signaler från andra företag som vill vara med och bidra, avslutar Joakim Wendt.

Ganska snabbt då det stod klart att IFK Skövde offentliggjorde att de tvingas att skära i sin verksamhet togs initiativ till den grupp som nu går i bräschen för att försöka få klubbens ekonomi på fötter. Dels behövs det pengar kortsiktigt och dels måste klubben hitta ett sätt att jobba långsiktigt.

– Vi kallar det för elit 2020 och målet är IFK skall spela minst semifinal då, kommenterar Wendt.

Lokala företag

Nätverket som tagit på sig ansvaret att hjälpa IFK-handboll i sitt prekära läge består av följande företag: Borgunda Bygghandel, Furhoffs Rostfria, Länsförsäkringar, Ström och Andersson Plåtslageri, Sisab Svets och Verktygsgrossisten och Skövde Värmeverk.

– I första hand skall vi vara ett nätverk som skall vara behjälplig klubben och vi är alla måna om att IFK Skövde skall leva vidare som en elitförening, fortsätter Wendt.

Gruppen är intimt knuten till styrelsen och de som sitter med där har alla gått med på att ta ett personligt ekonomiskt ansvar. Gruppen är också mån om att det skall vara ett högt tempo i arbetet.

– Det är viktigt att det kommer fram lösningar snabbt och att det är bra tempo i arbetet, säger Joakim Wendt.

Sänkta löner fortsatt aktuellt

Det är fortfarande aktuellt med att sänka lönerna med 40 procent för all anställd personal.

– Jag upplever att det finns en stor förståelse för detta och det är viktigt att poängtera att kontrakten inte är uppsagda utan föremål för omförhandling, fortsätter Wendt.

Hur som helst mycket arbete som återstår, men företagarna i gruppen har bestämt sig för att jobba hårt för att rädda IFK:s handboll.

– Jobbet fortsätter och vi räknar med att återkomma med detaljer i nästa vecka, men vi är förhoppningsfulla och vi har fått många positiva signaler från andra företag som vill vara med och bidra, avslutar Joakim Wendt.