25 jan 2016 15:32

25 jan 2016 15:32

Dialog om ny bandyhall

BANDY: Skövde Bandy i möte med kommunen

Skövde Bandy träffade kommunen där ett framtida nytt driftsavtal för Billingens isbana avhandlades.
Klubben hoppas även att projektet med en ny bandyhall ska kunna bli av.

– Det var ett positivt möte i bästa samförståndsanda, säger Skövde Bandys ordförande Arne Lorentzon.

Han träffade tillsammans med klubbens Torbjörn Palm och Per Nordsjö representanter från kommunen.

Skövde Bandy diskuterade ett framtida nytt driftsavtal för Billingens isbana som klubben har drivit i egen regi de senaste tolv åren.

Enligt Lorentzon är parterna överens om en fortsättning.

Skövde Bandys projekt med en ny bandyhall berördes också. Klubben har ännu inte fått något formellt besked av kommunen om det ränte- och amorteringsfria lån som de har ansökt om.

– Plan B är att ansöka om ett utökat driftsbidrag på 400 000 kronor och om en kommunal borgen för att låna 15–20 miljoner kronor. Då får vi lämna in en ansökan till kommunstyrelsen, fortsätter Arne Lorentzon.

I dag har Skövde Bandy ett driftsbidrag från kommunen på 275 000 kronor, enligt Lorentzon.

Klubben hoppas också på ett bidrag på tre till fem miljoner kronor från allmänna arvsfonden samt anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet.

Utöver det jagar klubben sponsorer. De har startat ett aktiebolag för Billingens aktivitetsland och gått in med 100 000 kronor i aktiekapital.

– Det var ett positivt möte i bästa samförståndsanda, säger Skövde Bandys ordförande Arne Lorentzon.

Han träffade tillsammans med klubbens Torbjörn Palm och Per Nordsjö representanter från kommunen.

Skövde Bandy diskuterade ett framtida nytt driftsavtal för Billingens isbana som klubben har drivit i egen regi de senaste tolv åren.

Enligt Lorentzon är parterna överens om en fortsättning.

Skövde Bandys projekt med en ny bandyhall berördes också. Klubben har ännu inte fått något formellt besked av kommunen om det ränte- och amorteringsfria lån som de har ansökt om.

– Plan B är att ansöka om ett utökat driftsbidrag på 400 000 kronor och om en kommunal borgen för att låna 15–20 miljoner kronor. Då får vi lämna in en ansökan till kommunstyrelsen, fortsätter Arne Lorentzon.

I dag har Skövde Bandy ett driftsbidrag från kommunen på 275 000 kronor, enligt Lorentzon.

Klubben hoppas också på ett bidrag på tre till fem miljoner kronor från allmänna arvsfonden samt anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet.

Utöver det jagar klubben sponsorer. De har startat ett aktiebolag för Billingens aktivitetsland och gått in med 100 000 kronor i aktiekapital.