09 feb 2016 21:10

09 feb 2016 21:10

Skidspår i bandyhallen

SKIDOR: Skövde Bandys planer på Billingen fortskrider

Planerna på att skapa ett Billingens Aktivitetsland går vidare. Skövde Bandy jobbar hårt med att få tak över isbanan, vilket även öppnar möjligheter för andra sporter och aktiviteter.

På tisdagen presenterades planer på hur man skall kunna skapa förutsättningar för längdskidåkning i direkt anslutning till bandybanan genom att anlägga ett så kallat väderskyddat skidspår som skall vara öppet mellan den 1 oktober och den 15 mars är det tänkt. Detta skulle bli en drygt 400 meter lång slinga.

Lerdala IF Skidor har hakat på idén och David Larsson är mycket entusiastisk till planerna.

– Det skulle betyda mycket för ungdomarna och även för skidåkare i stort som skulle få bättre möjligheter att åka skidor.

Måste ha besked

Allt hänger på om Skövde Bandy lyckas genomföra sina planer på att få tak över isbanan. Visionen om Billingens Aktivitetsland finns var, men nu pratar klubbens ordförande Arne Lorentzon om att primärt göra det lite enklare, men skapa en väl så duglig anläggning.

– Efter det att vi fick nej av kommunen på vår ansökan om ROA-lån (ränte- och amorteringsfritt) har vi jobbat fram ett annat förslag som får kosta oss max 20 miljoner kronor, men det förutsätter att kommunen går i borgen på ett lån på runt 17 miljoner och att vi får ett höjt årlig driftsbidrag med 400 000 kronor. Får vi ja på det sätter vi gång direkt och kan vara klara till hösten, säger Arne och fortsätter:

– Vi behöver ha ett besked i slutet av mars, det känns som en deadline för hela projektet. Det är en fråga om trovärdighet.

Nu handlar det om att få tak över banan och sedan täcka sidorna med vindskyddsväv. Det skulle vara fullt tillräckligt för att få till det på ett bra sätt.

– Då skulle vi kunna ha en temperatur som betyder att vi kan hålla i gång ett längdskidspår. Med ett tak över banan ökar ju dessutom möjligheterna till massor av aktiviteter året runt, fortsätter Lorentzon.

Samarbete

Skidåkarna i Lerdala IF har tänt på idén och finns med som en samarbetspartner i projektet och ser bara fördelar.

– Absolut, det skulle betyda väldigt mycket och bidra till att sätta Skövde på kartan ytterligare, säger David Larsson.

På tisdagen presenterades planer på hur man skall kunna skapa förutsättningar för längdskidåkning i direkt anslutning till bandybanan genom att anlägga ett så kallat väderskyddat skidspår som skall vara öppet mellan den 1 oktober och den 15 mars är det tänkt. Detta skulle bli en drygt 400 meter lång slinga.

Lerdala IF Skidor har hakat på idén och David Larsson är mycket entusiastisk till planerna.

– Det skulle betyda mycket för ungdomarna och även för skidåkare i stort som skulle få bättre möjligheter att åka skidor.

Måste ha besked

Allt hänger på om Skövde Bandy lyckas genomföra sina planer på att få tak över isbanan. Visionen om Billingens Aktivitetsland finns var, men nu pratar klubbens ordförande Arne Lorentzon om att primärt göra det lite enklare, men skapa en väl så duglig anläggning.

– Efter det att vi fick nej av kommunen på vår ansökan om ROA-lån (ränte- och amorteringsfritt) har vi jobbat fram ett annat förslag som får kosta oss max 20 miljoner kronor, men det förutsätter att kommunen går i borgen på ett lån på runt 17 miljoner och att vi får ett höjt årlig driftsbidrag med 400 000 kronor. Får vi ja på det sätter vi gång direkt och kan vara klara till hösten, säger Arne och fortsätter:

– Vi behöver ha ett besked i slutet av mars, det känns som en deadline för hela projektet. Det är en fråga om trovärdighet.

Nu handlar det om att få tak över banan och sedan täcka sidorna med vindskyddsväv. Det skulle vara fullt tillräckligt för att få till det på ett bra sätt.

– Då skulle vi kunna ha en temperatur som betyder att vi kan hålla i gång ett längdskidspår. Med ett tak över banan ökar ju dessutom möjligheterna till massor av aktiviteter året runt, fortsätter Lorentzon.

Samarbete

Skidåkarna i Lerdala IF har tänt på idén och finns med som en samarbetspartner i projektet och ser bara fördelar.

– Absolut, det skulle betyda väldigt mycket och bidra till att sätta Skövde på kartan ytterligare, säger David Larsson.