10 feb 2016 06:00

10 feb 2016 06:00

Är för dubbelidrottande

ALLMÄNT: Ishockey, fotboll och handbollsförbunden bakom gemensamma riktlinjer

Under måndagen signerade ordförandena i Västgötaförbunden för ishockey, fotboll och handboll gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.
Samsyn Västergötland har tagits fram för att uppmuntra dubbelidrottande.

Att konkurrensen om barnen inom idrotten, allt för ofta resulterar i att unga känner press att välja sport, är ingen nyhet för något av de medverkande specialförbunden; ishockey, fotboll och handboll.

Nu har de gått tillsammans för att få till förändring.

Under måndagen samlades tre ordförandekollegor för att gemensamt skriva under på ”Samsyn Västergötland” i Idrottens Hus i Skövde.

Västergötlands Idrottsförbund och Idrottsutbildarna SISU finns också med på rekommendationerna som nu finns på pränt.

– Vi ställer oss givetvis bakom det här på alla punkter. Det handlar om att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån utövarna och inte med utgång från ledare eller föräldrars ambitioner, säger Kenneth Tidebrink, som representerar både idrottsförbundet och SISU.

Det är på förekommen anledning som arbetet startades upp för ett drygt år sedan.

– Med jämna mellanrum kommer det rapporter till oss där vi får berättat om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är kanske så att vi är ute i senaste laget, men nu gör vi det här på förbundsnivå för att underlätta för föreningarna, säger Mikael Lindgren, tjänsteman på VFF som varit med och arbetat fram underlaget.

Tydliga linjer

I kompendiet finns tydliga riktlinjer till föreningarna.

– Systemet ska inte avgöra eller tvinga barn och unga att välja idrott. Den här samsynen är en signalpolitik. Nu är det viktigt att föreningarna går vidare och praktiserar det här, det ska inte bli något kosmetiskt avtal. Jag hoppas att vi snart kan visa upp goda exempel runt om i distriktet, säger Lindgren.

– Vi vill behålla de unga i idrottsrörelsen genom tonåren och det är något vi har arbetat med under de senaste åren inom fotbollen. Vi vet att de som håller på med flera sporter också håller motivationen och inspirationen uppe lättare än de som väljer att specialisera sig tidigt, säger Gerhard Sager, ordförande i VFF.

– I och med det här samarbetet tar vi ett gemensamt ansvar för att unga ska kunna bedriva fler idrotter samtidigt, fortsätter Sager.

Tillsammans med ordförandekollegorna; Jonas Sandberg från Västgötahockeyn och handbollen distriktsordförande Gunilla Flink, satte VFF-Sager sin signatur på ”Samsynen”.

Hoppas på innebandyn

– Jag hade hoppats att innebandyn också skulle vara med på detta. De är ett väldigt stort förbund och har många aktiva unga, säger Sager uppmanande.

Ishockey och handboll är två stora vintersporten, medan fotbollens högsäsong är på sommaren. I kompendiet finns flera riktlinjer hur idrotterna ska hantera och respektera varandras säsonger.

– Det handlar om planering och ett upplägg där utövarna ska slippa tvingas välja. Man ska kunna bedriva två eller tre idrotter parallellt utan att känna press att satsa hårdare på den ena eller andra, säger Gunilla Flink.

– Jag kan bara instämma med mina kollegor. För oss inom hockeyn är det roligt och stimulerande att få samarbeta med de två andra bollsporter, säger Jonas Sandberg.

Att konkurrensen om barnen inom idrotten, allt för ofta resulterar i att unga känner press att välja sport, är ingen nyhet för något av de medverkande specialförbunden; ishockey, fotboll och handboll.

Nu har de gått tillsammans för att få till förändring.

Under måndagen samlades tre ordförandekollegor för att gemensamt skriva under på ”Samsyn Västergötland” i Idrottens Hus i Skövde.

Västergötlands Idrottsförbund och Idrottsutbildarna SISU finns också med på rekommendationerna som nu finns på pränt.

– Vi ställer oss givetvis bakom det här på alla punkter. Det handlar om att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån utövarna och inte med utgång från ledare eller föräldrars ambitioner, säger Kenneth Tidebrink, som representerar både idrottsförbundet och SISU.

Det är på förekommen anledning som arbetet startades upp för ett drygt år sedan.

– Med jämna mellanrum kommer det rapporter till oss där vi får berättat om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är kanske så att vi är ute i senaste laget, men nu gör vi det här på förbundsnivå för att underlätta för föreningarna, säger Mikael Lindgren, tjänsteman på VFF som varit med och arbetat fram underlaget.

Tydliga linjer

I kompendiet finns tydliga riktlinjer till föreningarna.

– Systemet ska inte avgöra eller tvinga barn och unga att välja idrott. Den här samsynen är en signalpolitik. Nu är det viktigt att föreningarna går vidare och praktiserar det här, det ska inte bli något kosmetiskt avtal. Jag hoppas att vi snart kan visa upp goda exempel runt om i distriktet, säger Lindgren.

– Vi vill behålla de unga i idrottsrörelsen genom tonåren och det är något vi har arbetat med under de senaste åren inom fotbollen. Vi vet att de som håller på med flera sporter också håller motivationen och inspirationen uppe lättare än de som väljer att specialisera sig tidigt, säger Gerhard Sager, ordförande i VFF.

– I och med det här samarbetet tar vi ett gemensamt ansvar för att unga ska kunna bedriva fler idrotter samtidigt, fortsätter Sager.

Tillsammans med ordförandekollegorna; Jonas Sandberg från Västgötahockeyn och handbollen distriktsordförande Gunilla Flink, satte VFF-Sager sin signatur på ”Samsynen”.

Hoppas på innebandyn

– Jag hade hoppats att innebandyn också skulle vara med på detta. De är ett väldigt stort förbund och har många aktiva unga, säger Sager uppmanande.

Ishockey och handboll är två stora vintersporten, medan fotbollens högsäsong är på sommaren. I kompendiet finns flera riktlinjer hur idrotterna ska hantera och respektera varandras säsonger.

– Det handlar om planering och ett upplägg där utövarna ska slippa tvingas välja. Man ska kunna bedriva två eller tre idrotter parallellt utan att känna press att satsa hårdare på den ena eller andra, säger Gunilla Flink.

– Jag kan bara instämma med mina kollegor. För oss inom hockeyn är det roligt och stimulerande att få samarbeta med de två andra bollsporter, säger Jonas Sandberg.

  • Johanna Drath