11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Ja till en ny golfbana

GOLF: Skövde GK höll extra årsmöte på onsdagskvällen

Skövde GK fick medlemmarnas stöd för att bygga en ny golfbana på det extra årsmötet på onsdagskvällen. Därmed kan klubben börja bygga den nya banan i början av 2017 och i mitten av 2018 är det tänkt att den sedan ska stå klar.

I mitten av november offentliggjorde Skövde GK sina planer på att bygga en ny golfbana och informerade sina medlemmar i samband med höstmötet. Sedan dess har processen varit i full gång och många samtal har ägt rum med medlemmarna under resans gång.

– Vi har under vintern haft många medlemsmöten där medlemmarna har fått tycka till om planerna. Vi har träffat 200 medlemmar som har fått lyssna, tänka till och komma med egna idéer. Vi har fått många konstruktiva synpunkter, säger Skövde GK:s klubbchef Clas Christensson.

Skövde GK:s styrelse begärde mandat av medlemmar för att bygga en ny bana för upp till 18 miljoner kronor och fick medlemmarnas stöd. Därmed kan förberedelserna inför en byggstart som planeras i början av 2017 intensifieras. Tanken är att banan sedan ska stå klar och kunna nyinvigas i mitten av 2018.

– Det ska bli väldigt spännande. Det här är ett stort projekt, säger Clas Christensson.

Skövde GK ska bygga om hela sin 18-hålsbana men gör om nio hål i taget för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt. Satsningen på en ny golfbana är den största klubben gör sedan nybyggnationen. Den nya banan ska bli mer modern och attraktiv.

Styrelsen begärde också mandat för att driva frågan om att flytta övningsområdet. Målet är att flytta övningsområdet närmare klubbhuset och diskussioner får nu fortsätta att föras med kommunen som äger marken för att få till en bra framtid för hela området.

Skövde GK har 1 350 medlemmar och omsätter omkring nio miljoner kronor.

I mitten av november offentliggjorde Skövde GK sina planer på att bygga en ny golfbana och informerade sina medlemmar i samband med höstmötet. Sedan dess har processen varit i full gång och många samtal har ägt rum med medlemmarna under resans gång.

– Vi har under vintern haft många medlemsmöten där medlemmarna har fått tycka till om planerna. Vi har träffat 200 medlemmar som har fått lyssna, tänka till och komma med egna idéer. Vi har fått många konstruktiva synpunkter, säger Skövde GK:s klubbchef Clas Christensson.

Skövde GK:s styrelse begärde mandat av medlemmar för att bygga en ny bana för upp till 18 miljoner kronor och fick medlemmarnas stöd. Därmed kan förberedelserna inför en byggstart som planeras i början av 2017 intensifieras. Tanken är att banan sedan ska stå klar och kunna nyinvigas i mitten av 2018.

– Det ska bli väldigt spännande. Det här är ett stort projekt, säger Clas Christensson.

Skövde GK ska bygga om hela sin 18-hålsbana men gör om nio hål i taget för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt. Satsningen på en ny golfbana är den största klubben gör sedan nybyggnationen. Den nya banan ska bli mer modern och attraktiv.

Styrelsen begärde också mandat för att driva frågan om att flytta övningsområdet. Målet är att flytta övningsområdet närmare klubbhuset och diskussioner får nu fortsätta att föras med kommunen som äger marken för att få till en bra framtid för hela området.

Skövde GK har 1 350 medlemmar och omsätter omkring nio miljoner kronor.