11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 14:23

Med vaksam blick på de egna finanserna

HANDBOLL: Skövde HF arbetar för ett plusresultat

Bibehållen sportslig utveckling, en stabil ekonomi och en funktionell och utvecklad organisation.
Det är Skövde HF:s tre faktorer för fortsatt framgång, enligt ordföranden Erik Boström som säger att klubben har kontroll på sin ekonomi.
– Vi måste vara vaksamma och hålla koll på våra utgifter för vi har inga stora marginaler, resonerar han.

IFK Skövdes ekonomiska kris slog ner som en bomb i slutet av förra året.

De kämpar just nu för sin överlevnad både på och utanför handbollsplanen.

För Skövdes andra elitlag, Skövde HF, är läget ett helt annat.

Ordföranden Erik Boström beskriver en välmående förening med en framåtanda och som ser positivt på framtiden.

Små marginaler

Han medger dock att marginalerna inte är stora och att det gäller att hela tiden hålla koll på utgifterna.

– Vi har som många andra föreningar inga källor att ösa ur utan vi måste noggrant överväga varje utgift mot varje inkomst, säger han.

– Just nu har vi ett läge under vintermånaderna när likviditeten är ansträngd. De stora inkomsterna kommer i början av säsongen, fortsätter Erik Boström.

Plusresultat ifjol

Skövde HF, som omsätter knappt 6,2 miljoner kronor, redovisade ett plusresultat på drygt 87 000 kronor för det förra verksamhetsåret.

Vid förra bokslutet hade klubben en långfristig skuld i form av lån på 417 000 kronor men det håller klubben på att amortera av enligt plan, säger Boström.

Klubbens målsättning det här verksamhetsåret är att redovisa ett plusresultat på mellan 100 000 och 150 000 kronor.

– Det var vår målsättning och vi sitter just nu och jobbar med bokslutet. Vi får se om vi lyckas nå det målet, säger Boström.

– Jag vågar inte säga var vi landar men målet är att utgifter och inkomster tar ut varandra så att vi åtminstone når ett nollresultat.

Boström har genomdrivit stora förändringar på kansliet som har bantats de senaste åren och verksamheten har blivit mer kostnadseffektiv.

Ny organisation

Boström berättar att klubben också jobbar med en ny organisation.

Skövde HF gör en helhetssyn på organisationen och målet är att få fler att involveras.

– Vi gör en kartläggning där vi prioriterar vad som behöver förändras. Ambitionen är att engagera fler. Tidigare har vi varit beroende av få personer och tappat kunskap när en person har lämnat oss. Det här ska göra oss mindre känsliga för det.

Reviderad ny tråd

Skövde HF har en stark ungdomsverksamhet och har skördat stora framgångar de senaste åren.

Förra året gick alla klubbens tre ungdomslag i USM till det slutliga finalspelet och den här säsongen är alla ungdomslagen vidare till det fjärde steget i USM.

På sommarens årsmöte ska också klubben anta en ny reviderad röd tråd för ungdomshandbollen.

Den håller just nu på att utformas i klubben där alla har möjlighet att komma in med synpunkter.

– Vi inser att tiden har sprungit ifrån oss och att handbollen ser annorlunda ut i dag. Det handlar inte om några jätteförändringar men den gamla har några år på nacken. Den behöver uppdateras och förtydligas. Vi gör en översyn kring den röda tråden och beslutar om en ny på årsmötet, säger SHF-ordföranden.

– Arbetet har varit i gång sedan förra våren och den är ute på remiss i hela föreningen. Vi tar intryck utifrån och använder oss av de riktlinjer som Riksidrottsförbundet och svensk handboll har fastställt, fortsätter Boström.

Bibehållen sportslig utveckling, en stabil ekonomi och en funktionell och utvecklad organisation är det viktigaste för framtida framgångar, enligt Boström.

– Vi är en god bit på väg men har fortfarande mer att göra de kommande åren.

Skövde HF har mellan 400 och 500 medlemmar.

IFK Skövdes ekonomiska kris slog ner som en bomb i slutet av förra året.

De kämpar just nu för sin överlevnad både på och utanför handbollsplanen.

För Skövdes andra elitlag, Skövde HF, är läget ett helt annat.

Ordföranden Erik Boström beskriver en välmående förening med en framåtanda och som ser positivt på framtiden.

Små marginaler

Han medger dock att marginalerna inte är stora och att det gäller att hela tiden hålla koll på utgifterna.

– Vi har som många andra föreningar inga källor att ösa ur utan vi måste noggrant överväga varje utgift mot varje inkomst, säger han.

– Just nu har vi ett läge under vintermånaderna när likviditeten är ansträngd. De stora inkomsterna kommer i början av säsongen, fortsätter Erik Boström.

Plusresultat ifjol

Skövde HF, som omsätter knappt 6,2 miljoner kronor, redovisade ett plusresultat på drygt 87 000 kronor för det förra verksamhetsåret.

Vid förra bokslutet hade klubben en långfristig skuld i form av lån på 417 000 kronor men det håller klubben på att amortera av enligt plan, säger Boström.

Klubbens målsättning det här verksamhetsåret är att redovisa ett plusresultat på mellan 100 000 och 150 000 kronor.

– Det var vår målsättning och vi sitter just nu och jobbar med bokslutet. Vi får se om vi lyckas nå det målet, säger Boström.

– Jag vågar inte säga var vi landar men målet är att utgifter och inkomster tar ut varandra så att vi åtminstone når ett nollresultat.

Boström har genomdrivit stora förändringar på kansliet som har bantats de senaste åren och verksamheten har blivit mer kostnadseffektiv.

Ny organisation

Boström berättar att klubben också jobbar med en ny organisation.

Skövde HF gör en helhetssyn på organisationen och målet är att få fler att involveras.

– Vi gör en kartläggning där vi prioriterar vad som behöver förändras. Ambitionen är att engagera fler. Tidigare har vi varit beroende av få personer och tappat kunskap när en person har lämnat oss. Det här ska göra oss mindre känsliga för det.

Reviderad ny tråd

Skövde HF har en stark ungdomsverksamhet och har skördat stora framgångar de senaste åren.

Förra året gick alla klubbens tre ungdomslag i USM till det slutliga finalspelet och den här säsongen är alla ungdomslagen vidare till det fjärde steget i USM.

På sommarens årsmöte ska också klubben anta en ny reviderad röd tråd för ungdomshandbollen.

Den håller just nu på att utformas i klubben där alla har möjlighet att komma in med synpunkter.

– Vi inser att tiden har sprungit ifrån oss och att handbollen ser annorlunda ut i dag. Det handlar inte om några jätteförändringar men den gamla har några år på nacken. Den behöver uppdateras och förtydligas. Vi gör en översyn kring den röda tråden och beslutar om en ny på årsmötet, säger SHF-ordföranden.

– Arbetet har varit i gång sedan förra våren och den är ute på remiss i hela föreningen. Vi tar intryck utifrån och använder oss av de riktlinjer som Riksidrottsförbundet och svensk handboll har fastställt, fortsätter Boström.

Bibehållen sportslig utveckling, en stabil ekonomi och en funktionell och utvecklad organisation är det viktigaste för framtida framgångar, enligt Boström.

– Vi är en god bit på väg men har fortfarande mer att göra de kommande åren.

Skövde HF har mellan 400 och 500 medlemmar.