16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

En kommunchef med ett utökat ansvar

ALLMÄNT: Katarina Strömgren Sandh ny på jobbet som kultur- och fritidschef i Skövde

Stefan Herre lämnade rollen som fritidschef i Skövde i mitten av december.
Kulturchefen Katarina Strömgren Sandh tog då över med ett utvidgat mandat som både kultur- och fritidschef för en sammanslagen enhet.
– Jag tycker att jag har kommit in bra i min nya roll på de här två månaderna. Det är fantastiskt roligt, säger hon i en SLA-intervju.

Katarina Strömgren Sandh har varit kulturchef i Skövde kommun sedan i maj 2012. Efter att Stefan Herre valde att sluta som fritidschef och gjorde sin sista arbetsdag den 18 december har Strömgren Sandh tagit över Herres roll i samband med den omorganisation kommunen genomfört med en gemensam nämnd för kultur- och fritidsfrågorna.

– Det är fantastiskt roligt. Jag ser många olika samarbetsvinster med en kultur- och fritidsnämnd och nämnderna har jobbat bra tillsammans även tidigare, säger Katarina Strömgren Sandh.

Hon ser många saker som förenar de olika områden men det går inte att komma ifrån att fritid och kultur också är två vitt skilda enheter med separata egenintressen.

– Det är en stor organisation och fritid har sina egna frågor och kulturen har också sina egna frågor. Det gäller att hitta en bra balans men jag ser stora fördelar organisationsmässigt. Det är viktigt med föreningsutveckling och det känns bra att kultur och fritid kan arbeta tillsammans med samhällsutveckling och tillväxtfrågor, säger Strömgren Sandh.

Stor organisation

Hon leder en ny stor organisation men vill inte tala om några potentiella risker i det framtida arbetet.

– Jag är inte mycket för att se risker utan det är bättre att i så fall identifiera farhågorna och se möjligheterna. Än så länge har jag inte sett några farhågor.

Du jobbar fortfarande 100 procent men ansvarar nu för två områden. Har du tid med allt?

– Jag tycker att det fungerar bra och upplever inte det som något problem efter två månader på tjänsten.

Positiv bild

Strömgren Sandh har en positiv bild av det lokala idrottslivet

– Det är en otrolig aktivitet och många föreningar med ett stort medlemsantal i Skövde. Det är alltifrån engagerade utövare till ledare i de olika föreningarna. Jag är väldigt imponerad av delaktigheten och det engagemang som finns i föreningarna.

Hon tycker att det är viktigt att träffa företrädare för det lokala föreningslivet. Så här långt har hon bland andra besökt Skövde Bandy. Just Skövde Bandy har långtgående planer på en ny bandyhall och vill ha kommunens stöd med ett borgenslån och ett utökat driftsbidrag för att kunna bygga.

– Jag träffade företrädare från klubben och fick deras syn på frågan. Men jag vill nog vara lite försiktig med vad jag säger och vill inte föregå något.

I slutet av januari närvarade också Strömgren Sandh på Idrottsgalan i Skövde, en gala som hon uppskattade.

Utveckla fritidsgårdar

Katarina Strömgren Sandh vill inte tala i termer om att vissa frågor eller områden är viktigare än andra. Hon pratar sig dock varm om arbete med att utveckla fritidsgårdarna och verksamheten för ungdomarna. Den aviserade satsningen på Billingens fritidsområde i mångmiljonklassen kommer att ta mycket kraft i anspråk.

– Det pågår ett arbete kring det och om det blir ett beslut kommer det att vara en viktig fråga och ta mycket tid för oss de kommande åren, men vi är inte ensamma utan det är fler områden som är med.

Andra framtidssatsningar som är uppe på agendan är planer på en framtida ny hall vid Kavelbrohallen och den nya isytan som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) lovade i ett tydligt vallöfte 2014 att inleda byggande av under denna mandatperiod.

Skövde har fått två nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP vilket innebär att det nu finns tre, Södermalms IP konstgräsplan inkluderad, i innerstaden. Strömgren Sandh kunde inte på rak arm svara på vilken ambition kommun har beträffande hur länge planerna ska kunna vara spelbara under en säsong.

Däremot ska det utredas hur behovet av planer, både natur- och konstgräs, ser ut i framtiden, enligt Strömgren Sandh.

Hur ser din egen idrottsrelation ut?

– Jag har ibland fått den frågan och funderat på vad det är som är meriterande för en fritids- och kulturchef. Är det att ha haft en bakgrund som elitspelare eller är det andra egenskaper som att leda och styra en organisation för att vara chef på den här nivån och ha den här yrkesfunktionen? frågar Strömgren Sandh.

Hon har en tydlig kulturprofil men berättar att hon har varit aktiv inom dans, gymnastik och ridsport i olika klubbar.

Varför fick du jobbet?

– Det vet jag inte och det ska inte jag svara på. Det får du fråga de som har utsett mig.

Vilka är dina bästa egenskaper?

– Jag är bra på att styra och se helheten. Jag vill vara delaktighet och har en tydlighet i det jag gör. Jag är bra på att se behov och möjligheter. Sedan gillar jag också att samarbeta.

Det är egenskaper som hon lär behöva i sitt nya arbete för det saknas inte framtidstumaningar.

Katarina Strömgren Sandh har varit kulturchef i Skövde kommun sedan i maj 2012. Efter att Stefan Herre valde att sluta som fritidschef och gjorde sin sista arbetsdag den 18 december har Strömgren Sandh tagit över Herres roll i samband med den omorganisation kommunen genomfört med en gemensam nämnd för kultur- och fritidsfrågorna.

– Det är fantastiskt roligt. Jag ser många olika samarbetsvinster med en kultur- och fritidsnämnd och nämnderna har jobbat bra tillsammans även tidigare, säger Katarina Strömgren Sandh.

Hon ser många saker som förenar de olika områden men det går inte att komma ifrån att fritid och kultur också är två vitt skilda enheter med separata egenintressen.

– Det är en stor organisation och fritid har sina egna frågor och kulturen har också sina egna frågor. Det gäller att hitta en bra balans men jag ser stora fördelar organisationsmässigt. Det är viktigt med föreningsutveckling och det känns bra att kultur och fritid kan arbeta tillsammans med samhällsutveckling och tillväxtfrågor, säger Strömgren Sandh.

Stor organisation

Hon leder en ny stor organisation men vill inte tala om några potentiella risker i det framtida arbetet.

– Jag är inte mycket för att se risker utan det är bättre att i så fall identifiera farhågorna och se möjligheterna. Än så länge har jag inte sett några farhågor.

Du jobbar fortfarande 100 procent men ansvarar nu för två områden. Har du tid med allt?

– Jag tycker att det fungerar bra och upplever inte det som något problem efter två månader på tjänsten.

Positiv bild

Strömgren Sandh har en positiv bild av det lokala idrottslivet

– Det är en otrolig aktivitet och många föreningar med ett stort medlemsantal i Skövde. Det är alltifrån engagerade utövare till ledare i de olika föreningarna. Jag är väldigt imponerad av delaktigheten och det engagemang som finns i föreningarna.

Hon tycker att det är viktigt att träffa företrädare för det lokala föreningslivet. Så här långt har hon bland andra besökt Skövde Bandy. Just Skövde Bandy har långtgående planer på en ny bandyhall och vill ha kommunens stöd med ett borgenslån och ett utökat driftsbidrag för att kunna bygga.

– Jag träffade företrädare från klubben och fick deras syn på frågan. Men jag vill nog vara lite försiktig med vad jag säger och vill inte föregå något.

I slutet av januari närvarade också Strömgren Sandh på Idrottsgalan i Skövde, en gala som hon uppskattade.

Utveckla fritidsgårdar

Katarina Strömgren Sandh vill inte tala i termer om att vissa frågor eller områden är viktigare än andra. Hon pratar sig dock varm om arbete med att utveckla fritidsgårdarna och verksamheten för ungdomarna. Den aviserade satsningen på Billingens fritidsområde i mångmiljonklassen kommer att ta mycket kraft i anspråk.

– Det pågår ett arbete kring det och om det blir ett beslut kommer det att vara en viktig fråga och ta mycket tid för oss de kommande åren, men vi är inte ensamma utan det är fler områden som är med.

Andra framtidssatsningar som är uppe på agendan är planer på en framtida ny hall vid Kavelbrohallen och den nya isytan som kommunalrådet Katarina Jonsson (M) lovade i ett tydligt vallöfte 2014 att inleda byggande av under denna mandatperiod.

Skövde har fått två nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP vilket innebär att det nu finns tre, Södermalms IP konstgräsplan inkluderad, i innerstaden. Strömgren Sandh kunde inte på rak arm svara på vilken ambition kommun har beträffande hur länge planerna ska kunna vara spelbara under en säsong.

Däremot ska det utredas hur behovet av planer, både natur- och konstgräs, ser ut i framtiden, enligt Strömgren Sandh.

Hur ser din egen idrottsrelation ut?

– Jag har ibland fått den frågan och funderat på vad det är som är meriterande för en fritids- och kulturchef. Är det att ha haft en bakgrund som elitspelare eller är det andra egenskaper som att leda och styra en organisation för att vara chef på den här nivån och ha den här yrkesfunktionen? frågar Strömgren Sandh.

Hon har en tydlig kulturprofil men berättar att hon har varit aktiv inom dans, gymnastik och ridsport i olika klubbar.

Varför fick du jobbet?

– Det vet jag inte och det ska inte jag svara på. Det får du fråga de som har utsett mig.

Vilka är dina bästa egenskaper?

– Jag är bra på att styra och se helheten. Jag vill vara delaktighet och har en tydlighet i det jag gör. Jag är bra på att se behov och möjligheter. Sedan gillar jag också att samarbeta.

Det är egenskaper som hon lär behöva i sitt nya arbete för det saknas inte framtidstumaningar.